Ruoppaukset ovat samentaneet vettä laajasti Kokkolan satamaväylällä – sovituissa raja-arvoissa on silti pysytty

Suururakka on kestänyt vuoden ja vielä toinen vuosi töitä on jäljellä.

Kuva: Kalle Niskala / Yle

Mittavat ruoppaukset Kokkolan satamaväylällä ovat samentaneet vettä laajalta alueelta, mutta ympäristöviranomaisen kanssa sovitut raja-arvot eivät ole ylittyneet.

– Veden samentuminen on pysynyt kohtuullisena, eikä mitään yllättäviä vaikutuksia, esimerkiksi kalakuolemia tai muuta vastaava ole raportoitu, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Seppo Paukkeri.

Meren pohjasta nousee töiden aikana 2 miljoonaa kuutiota maata ja kalliomursketta.

Suurin samentuma aiheutui kesällä aivan sataman läheisyyteen, kun imuruoppaaja kaapi saviperäistä merenpohjaa. Vesi samentui noin kilometrin säteellä ja karkotti kalat väliaikaisesti.

Nyt töitä jatketaan kuokkakauharuoppauksilla. Ne samentavat vettä enää noin parin kolmensadan metrin laajuudelta.

Väylän ja satama-altaan ruoppaus syventää Perämeren suurimman sataman 14 metriin ja maksaa 63 miljoonaa euroa. Väylävirastolla ja Kokkolan Satamalla on velvoite seurata suurhankkeen vaikutuksia laajalla ympäristötarkkailuohjelmalla.

Siinä seurataan veden laatua ja haitta-ainepitoisuuksia sekä vesieläinten ja kalojen käyttäytymistä.

Myös lintujen käyttäytymistä tarkkaillaan, sillä Kokkolan saariston linnusto on monipuolinen ja runsas. Seurannassa on muun muassa selkälokki.

Ammattikalastajien kanssa on etukäteen sovittu periaatteet, miten kalastajille aiheutuvat haitat korvataan.

Tuloksia seurannasta talven aikana

Ruoppausten tarkemmat vaikutukset kaloille ja linnuille selviävät vasta talven aikana.

Lintujen pesimätulosta ja parimäärää lähiluodoilla on selvitetty viime ja tänä kesänä, eikä niissä ole havaittu mitään hälyttävää. Vaikutukset alueen vesikasvillisuudelle selviävät vasta urakan lopussa. Selvää on, että osa kasvillisuudesta tuhoutuu pohjan mylläyksessä.

Vedenalaisen louhinnan tuottaman melun seurauksia esimerkiksi kaloille ei hankkeessa seurata.

Satama-alueen ruoppaukset on saatu jo valmiiksi ja nyt töitä tehdään jo väylän keskivaiheilla sekä ulompana. Myös pengerrakennustyöt satamassa jatkuvat. Suunnitelluista ruoppauksista jo valtaosa eli 80 prosenttia onkin takana.

Vedenalaisia kallioita pitää räjäyttää, yhteensä noin 80 000 kuutiota. Puolet näistä louhinnoista on tehtynä.

Väylän ruoppaus pitäisi olla valmiina vuoden 2020 lopulla.

LUE MYÖS: