Vaasaan laaja päivystys ensi vuoden alusta – esitys lakimuutoksesta annettiin tänään

Päivystystä on täydennettävä neurologiassa ja suun terveydenhuollossa.

keskussairaalat
Vaasan keskussairaalan uusi H-rakennus on yli 140 miljoonan euron rakennushanke. Rakennuksen on määrä valmistua kolmen vuoden kuluttua.
Vaasan keskussairaalan uuden H-rakennuksen rakennustöitä viime kesältä. H-rakennus on yli 140 miljoonan euron rakennushanke.Jarkko Heikkinen / Yle

Vaasan keskussairaalan laaja päivystys on toteutumassa ensi vuoden alusta. Hallitus on tänään antanut esityksen terveydenhuoltolain muutoksesta, jolla Vaasan keskussairaala muutettaisiin laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalaksi.

Samalla Seinäjoen keskussairaalalta poistettaisiin velvoite järjestää ruotsinkielisiä päivystyspalveluja. Muuten nykyiset 12 laajan päivystyksen yksikköä jatkaisivat toimintaa ennallaan.

Vaasan keskussairaalassa on jo nykyisin monen erikoisalan ympärivuorokautinen päivystys. Jotta sairaala täyttäisi laajalta päivystyksen yksiköltä edellytettävät vaatimukset, sen on sosiaali- ja terveysministeriön mukaan täydennettävä päivystystä neurologiassa ja suun terveydenhuollossa.

Päivystyksen toteuttamiseen on varattu budjetissa lisärahoitusta miljoona euroa.

Muutoksen tavoitteena on parantaa Vaasan sairaanhoitopiirin ruotsinkielisen väestön palvelujen saatavuutta ja kielellisten oikeuksien toteutumista nykyistä paremmin.

Hallituksen esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta.

Lue lisää:

Vaasan keskussairaalalle laaja päivystys ja miljoona euroa

Vaasan keskussairaalalle luvataan hallitusohjelmassa laaja päivystys – "Tämä on keskussairaalan tulevaisuuden päivä"