Kokkola käynnistämässä pitkän tähtäyksen säästökuurin

Kaupunki haluaa pitkäjäntäisellä taloussuunnittelulla vaimentaa suhdanneheilahtelujen vaikutuksia kaupungin talouteen.

Talousleikkaukset
Kaupungin keskusta ilmasta kuvattuna.
Kaupunkilaisia aiotaan kuulla talousohjelman teossa.Kalle Niskala / Yle

Vähintään kolmen vuoden talousohjelmalla pyritään siihen, ettei kaupungin taloudenpito ole vain lyhyen tähtäimen reagointia yksittäisiin talouden heilahteluihin. Alustavasti kaavaillaan että kaupungin on löydettävä säästöjä tai lisätuloja 7–10 miljoonan euron edestä kolmen vuoden aikana.

Tavoite ei sisällä sosiaali- ja terveysmenoja.

Ohjelmalla pyritään ratkaisemaan yhteistyöllä ja ennakoivasti vaikeitakin rakenteellisia ja toiminnallisia kysymyksiä ilman yksittäisiä paniikkiratkaisuja.

Kaupunginhallitus päätti maanantai-iltana talousohjelman laadinnan aloittamisesta vuosille 2020–2022. Talousohjelman johtoryhmään kuuluvat kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajisto, lautakuntien puheenjohtajat, kaupungin johtoryhmä, toimialojen talouspäälliköt, controlleri ja henkilöstön edustaja.

Talousohjelma halutaan rakentaa yhteistyössä kaupunkilaisten, henkilöstön ja päättäjien kesken. Kuntalaiset voisivat esimerkiksi kertoa, miten kaupungin rahat tulisi käyttää, mistä voitaisiin luopua ja mitä pitäisi ehdottomasti säilyttää. Tarkoitus on tuoda mietittäväksi selviä vastakkainasetteluja ja valintoja eri vaihtoehdoista. Esimerkiksi Raumalla toteutettu talouskysely poiki lähes 2 000 vastausta kuntalaisilta.

Talousjohtaja Jari Saarisen laatiman esityksen mukaan ratkaisuilla on pyrittävä pysyviin muutoksiin kulurakenteessa ja tuottavuudessa. Saarisen mukaan on selvää, että talouden ja toiminnan tasapaino vaativat päätöksiä, jotka vaikuttavat henkilökuntaan ja kaupunkilaisten palveluihin.