Vaasan Rahkolan ja Saippuatehtaan asemakaava kumottiin

Valituksen asemakaavapäätöksestä oli tehnyt Vaasan rakennusperintöyhdistys.

asemakaavat
Gamla tvålfabriken i Vasa.
YLE/Rolf Granqvist

Vaasassa Rahkolan ja Saippuatehtaan alueelle ei päästä rakentamaan sittenkään asuntoja. Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut Palosaarella sijaitsevan alueen asemakaavapäätöksen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi viime vuonna kaavan, joka mahdollistaisi mittavan asuntorakentamisen alueelle, jossa sijaitsee myös Påttin jätevedenpuhdistamo.

Päätöksestä valitti Vaasan rakennusperintöyhdistys. Sen mielestä selvityksissä ei oltu otettu tarpeeksi huomioon jätevedenpuhdistamon aiheuttamia haju- ja terveyshaittoja. Myöskään vanhan Saippuatehtaan rakennuksen purkaminen ei ollut yhdistyksen mieleen.

Hallinto-oikeus toteaa, että selvityksissä ei ole voitu varmistaa, ettei jätevedenpuhdistamosta tule kohtuuttomia haittoja asukkaille. Lisäksi hajukartoitukset ovat jääneet puutteellisiksi.

Suunnitelmia ja selvityksiä alueelta on tehty monen vuoden ajan. Kaupunki miettii nyt, miten asian kanssa edetään.

Lisää aiheesta:

Valitus lykkää saippuatehtaan purkamista Vaasassa