Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä tiukemmin kuntien ohjaukseen

Kuntayhtymän uudessa perussopimuksessa määritellään muun muassa talouden seurannasta ja raportoinnista jäsenkunnille.

Pohjois-Karjala
Riveria-ammattiopiston kyltti
Ari Haimakainen / Yle

Ammatillisen koulutuksen järjestämissopimusta muutetaan Pohjois-Karjalassa.

Uutta perussopimuksessa on omistajaohjaus, jonka mukaan koulutuskuntayhtymän johto ja jäsenkunnat käyvät jatkuvaa vuoropuhelua alueen koulutustarpeista.

Uudessa sopimuksessa määritellään myös esimerkiksi talouden ja toiminnan seurannasta ja raportoinnista kunnille.

Lisäksi sopimus mahdollistaa sen, että kuntayhtymä voi myydä kuraattori- ja koulupsykologipalveluita kunnille.

Koulutuskuntayhtymän jäseniä ovat kaikki Pohjois-Karjalan kunnat. Jäsenkuntia on nyt 13, mutta vuodenvaihteen jälkeen määrä putoaa 12:een, kun Valtimo yhdistyy Nurmeksen kanssa.

Jotta uudistettu sopimus astuu voimaan vuodenvaihteessa, kunnanvaltuustojen on hyväksyttävä se vuoden loppuun mennessä.