Kaakkois-Suomen kauppakamarit vetoavat ministeriin opiskelupaikkojen lisäämisestä – taustalla alueen osaajapula

Neljä kauppakamaria lähetti vetoomuksen ministeri Hanna Kososelle, jotta Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston koulutuspaikkoja lisättäisiin.

korkeakoulututkinnot
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Lappeenrannan-Lahden teknilliseen yliopistoon halutaan lisää opiskelupaikkoja, jotta alueet elinvoima kasvaisi.Tommi Parkkinen / Yle

Kaakkois-Suomen ja Hämeen kauppakamarit vetoavat ministeriöön Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston koulutuspaikkojen lisäämiseksi.

Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Hämeen kauppakamarit kirjelmöivät tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle, jotta Lappeenrannassa ja Lahdessa sijaitsevan yliopiston tohtori- ja maisteritutkintojen määrää lisättäisiin.

Kauppakamarit toivovat, että Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston vuotuisia tohtori- ja maisteritutkintokattoja nostettaisiin 1100 diplomi-insinööriin ja kauppatieteiden maisteriin sekä vähintään 79 tohtoriin.

Tällä hetkellä Kaakon yliopiston maisteritutkintokatto on 640 vuodessa. Tällä hetkellä yliopiston tavoitteena on saada 50 tohtoria vuodessa. Tutkintokatto määrittelee, kuinka monesta valmistuneesta valtio maksaa yliopistolle rahaa.

Kauppakamarit perustelevat tutkintokaton nostoa sillä, että kansainvälistä tutkimusyliopistoa pitää voimistaa, jotta se lisäisi ja ylläpitäisi alueiden elinvoimaa.

Kauppakamarien mukan yliopistotutkinnon suorittaneista on voimakas pula Kymenlaaksossa. Sen nähdään olevan esteenä yritysten kasvulle alueella.

Hanna Kosonen
Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen sai postia kauppakamareilta, jotka vetosivat ministeriin, että Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston koulutuspaikkoja lisättäisiin.Marja Väänänen / Yle

Opiskelijalisäys auttaisi koko alueen elinvoimaa

Kauppakamarien mielestä tohtori- sekä maisteritutkintojen määrää olisi realistista nostaa vuodelle 2024.

– Yliopiston sijoitukset jokaisella kolmella arvostetuimmalla rankingien päälistalla kertovat tieteen korkeasta tasosta ja samalla valmistuneiden erinomaiset työllistymisluvut ja poikkeuksellisen aktiivinen, uusia työpaikkoja luonut toiminta on vakuuttavaa, kirjoittavat kauppakamarit vetoomuksessaan.

Kauppakamarit vetoavat tasapainoiseen alueelliseen kehitykseen, jotta koulutuspaikkoja saataisiin lisää Lappeenrannan-Lahden teknilliseen yliopistoon.

– Kuten tiedämme, isänmaamme kaakkoinen osa kärsii edelleen elinkeinorakenteen dramaattisesta muutoksesta, ikääntymisestä sekä asukasluvun merkittävästä pienenemisestä. Kestävyysvaje on meillä jo nyt tätä päivää. Toisaalta tätä vaikeaa kehitystä vastaan olemme saaneet vahvaa, konkreettista tukea alueeseen sitoutuneelta LUT-yliopistoltamme mm. tuhansien uusien korkean teknologian työpaikkojen muodossa alueellamme, sanotaan kauppakamarin vetoomuksessa ministerille.

Opiskelijoista vireyttä ja elinvoimaa

Kauppakamarit toteavat, että opiskelijat ovat tuoneet elinvoimaa ja kulttuurista vireyttä toimialueelle.

– Koulutettujen ihmisten pula on este kasvulle. Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston panostaminen koulutusperäiseen maahanmuuttoon palvelee merkittävästi alueen tarpeita kestävyysvajeen ratkaisussa, sanotaan vetoomuksessa ministeriölle.

Opintokattojen nostamista perustellaan vetoomuksessa sillä, että Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto pystyy houkuttelemaan runsaasti hakijoita oman alueensa ulkopuolelta.

– Itse asiassa peräti 90 prosenttia opiskelemaan valituista vuosina 2017–2019 tullut Etelä-Karjalan ulkopuolelta, vetoomuksessa todetaan.

Kauppakamarien toiveessa on, että yhä useampi alueen yliopistosta valmistunut jää opintojen jälkeen alueelle töihin.

Samalla kauppakamarien pelkona on, että Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston asema heikkenee.

– Nyt Turkuun ja viime kaudella Vaasaan sekä Ouluun tehty tekniikan koulutuksen merkittävä lisäys pahimmillaan vähentää oman yliopistomme suhteellista asemaa, kirjoitetaan vetoomuksessa.

Opiskelupaikkojen lisäystä perustellaan Kaakon yliopistosta valmistuneiden hyvällä työllistymisellä. Vetoomuksessa kerrotaan, että 95 prosenttia Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta valmistuneesta työllistyy saadessaan tutkintonsa päätökseen.

– Käytännössä kaikki valmistuneet työllistyvät viivytyksettä ja esimerkiksi LUT-yliopistosta valmistuneet diplomi-insinöörit saavat Suomen parasta palkkaa, perustellaan vetoomuksessa.

Artikkelin otsikkoa korjattu 8.10. klo 11.42. Opetusministeri muutettu ministeriksi, kyseessä tiede- ja kulttuuriministeri.

Artikkeliin lisätty 8.10. klo 13.04 nykyinen tutkintokatto