1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tutkimus

Lapin ELY–keskus jakoi tuntuvat avustukset kahdelle tutkimushankkeelle

Rahoitusta saivat porojen talviruokintaan ja kolttasaamelaisten kalastuskultuuriin liittyvät tutkimukset.

Tutkimus
poroerotus Skalluvaarassa Utsjoella
Anneli Lappalainen / Yle

Lapin ELY-keskus on jakanut kahdelle hankkeelle yhteensä 350 000 euroa tutkimusapurahaa.

Porojen talviruokintaan liittyvä tutkimus sai avustusta tutkimukseensa 255 000 euroa. Hankkeessa tutkitaan kahta erilaista porojen talviruokintamenetelmää ja kuinka ne vaikuttavat porojen suoliston mikrobiomiin ja terveyteen.

Tutkimushankeella pyritään löytämään tietoa, josta on suoraa hyötyä poronhoidolle, eläinlääkäreille ja rehunvalmistajille.

Kolttasaamelaisten kalastuskulttuuria käsittelevä tutkimus sai puolestaan ELY-keskukselta runsaan 86 000 euron avustuksen. Hankkeessa selvitetään kolttasaamelaisen kalastusperinteen nykytilaa ja tallennetaan heidän perinnetietoaan kalastuksesta.

Tutkimustiedon on tarkoitus helpottaa kalastushoitosuunnitelmien tekemistä sekä rajoitusten ja lupakäytäntöjen suunnittelua.

Lapin ELY-keskus jakaa vuosittain noin 350 000 euroa tutkimushankkeisiin, jotka liittyvät porotalouteen ja luontaiselinkeinoihin sekä koltta-alueen kehittämistoimintaan. Hankkeet rahoitetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta.