Digilaitteet vaikuttavat jo pientenkin lasten ajankäyttöön – uusi tutkimus selvittää ruutuajan vaikutusta lasten hyvinvointiin

Jyväskylän yliopisto on mukana kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa selvitetään 2–6-vuotiaiden digilaitteiden käyttöä.

pikkulapset
Lapset pelaavat Ipadilla
Pikkulasten ruutuajan ja liikkumisen välisiä yhteyksiä ryhdytään tutkimaan.Niko Antin / Yle

Digilaitteet ovat tulleet osaksi pientenkin lasten arkipäivää.

Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi viime keväänä suosituksen pienten lasten päivittäisestä ruutuajasta. Sen mukaan 2–4-vuotiaiden ruutuaika tulisi rajoittaa tuntiin päivässä. Tätä pienempien ei pitäisi käyttää digilaitteita lainkaan.

Suomesta vastaavat suositukset puuttuvat, osin sen vuoksi että aihetta ei ole juurikaan tutkittu.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnassa on tänä syksynä alkamassa tutkimus 2–6-vuotiaiden digilaitteiden käytöstä. Tutkimus on osa monitieteistä, kansainvälistä kokonaisuutta, jossa ruutuajan määrää sekä sen vaikutuksia pienten lasten liikkumiseen ja hyvinvointiin tutkitaan yli 20 Aasian ja Euroopan maassa.

Tällä hetkellä Suomessa ei tiedetä, kuinka paljon aikaa pikkulapset viettävät päivässä digilaitteiden äärellä. Tutkijoita kiinnostaa esimerkiksi perheen asuinpaikan, taloudellisen tilanteen sekä kulttuuritaustan vaikutus ruutuaikaan. Saatua tietoa tullaan vertaamaan kansainvälisiin tietoihin ja suosituksiin.

– On kiinnostavaa nähdä, miten suomalaislapset sijoittuvat ruutuajan osalta esimerkiksi Aasian maihin verrattuna. Sekä Suomessa että Aasiassa teknologiaan suhtaudutaan myönteisesti, sanoo yliopiston lehtori Hanna Vehmas.

Kaikki ruudun ääressä vietetty aika myöskään ole pahasta, muistuttaa yliopistotutkija Arja Sääkslahti. Sääkslahti ja Vehmas ovat tutkimuksen vastuulliset johtajat.

Digilaitteita voi käyttää esimerkiksi oppimisen apuvälineenä. Pääasia Sääkslahden mukaan on, että digilaitteita käytetään viisaasti eikä päivittäinen käyttö paisu liian suureksi.

– Lasten elämäntyyli on muuttumassa. Ruutuaikaa pitää rajoittaa, jotta lapsen päivään jää riittävästi aikaa myös liikkumiselle ja leikille.

Pienten lasten pitäisi suosituksen mukaan liikkua päivittäin kolme tuntia. Digilaitteiden parissa käytetty aika on Sääkslahden mukaan tunnistettu yhdeksi merkittäväksi liikunnan määrän vähentäjäksi.

Tutkimukseen kutsutaan mukaan tuhansia päiväkotilasten vanhempia ympäri Suomen. Tietoa kerätään lasten vanhemmilta kolmena syksynä peräkkäin tehtävällä kyselyllä.

Kyselyssä selvitetään muun muassa, missä iässä ja mihin tarkoitukseen erilaisia digitaalisia laitteita käytetään. Lisäksi kysytään vanhempien käsityksiä laitteiden käytön vaikutuksista lasten fyysiseen aktiivisuuteen ja hyvinvointiin. Huomiota kiinnitetään myös pikkulasten unen laatuun ja määrään.