Psykiatriset potilaat eristettiin ennen kauas keskustoista, nyt psykiatria halutaan muun sairaanhoidon yhteyteen – "Vähennetään stigmaa"

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri keskittää psykiatrian palvelut 2021 valmistuvaan rakennukseen. Myös Satakunnassa ja Pirkanmaalla keskitetään.

psykiatria
Minna Laitila (vasemmalla), Sirkka Ala-aho ja Marja Koivumäki seuraavat päivittäin Seinäjoen sairaalanmäellä, millä vauhdilla taustalla oleva M-talo rakentuu
Minna Laitila (vasemmalla), Sirkka Ala-aho ja Marja Koivumäki seuraavat päivittäin sairaalanmäellä, millä vauhdilla taustalla oleva M-talo rakentuu.Päivi Rautanen / Yle

Psykiatriset hoitolaitokset rakennettiin ennen kauas kaupunkien keskustoista. Eristyksiin.

Esimerkiksi Seinäjoelle vuonna 1920 valmistunut Törnävän piirimielisairaala sijaitsi etäällä silloisesta taajamasta. Sairaala-aluetta ympäröivät jopa sille kuuluvat viljelysmaat.

Nyt psykiatrinen sairaanhoito halutaan lähelle somaattista sairaanhoitoa ja psykiatrisia toimintoja siirretään keskussairaaloiden yhteyteen eri puolilla maata.

Somaattisen sairaanhoidon yhteydessä toimimisen toivotaan tuovan synergiaetuja muun muassa laboratorio- ja päivystyspalveluiden järjestämiseen. Sen toivotaan myös vähentävän mielenterveyspalveluihin usein liittyvää leimaa.

– Kun ollaan samalla alueella, vähennetään stigmaa, sanoo psykiatrisen toiminta-alueen ylihoitaja Sirkka Ala-aho Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.

1920-luvulta nykyaikaan

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri päivittää psykiatrian toimitilansa kerralla sadan vuoden takaisesta nykyaikaan, kun sairaanhoitopiirin uusi psykiatrisen sairaanhoidon palveluihin keskittyvä rakennus valmistuu elokuussa 2021 Seinäjoelle.

Uusiin tiloihin muuttavat muun muassa Törnävällä vielä toimivat psykiatrian toiminnot.

– Uusi rakennus palvelee toiveitamme ja laadullista hoitoa vanhoja tiloja paremmin, Sirkka Ala-aho sanoo.

Lähes 100 vuotta sitten valmistuneet tilat Törnävällä eivät enää vastaa psykiatrisen hoidon tarpeita esimerkiksi esteettömyyden osalta.

– Olemme vuosia olleet tietoisia nykyisten seinien aiheuttamista rajoituksista, sanoo kehittämisylihoitaja Minna Laitila.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin M-taloon keskittyvät koko psykiatrian toiminta-alue. Talo valmistuu 2021.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jättihanke on M-talo, johon keskittyvät kaikki psykiatrian palvelut 2021. Samalla psykiatria siirtyy somaattisen sairaanhoidon välittömään yhteyteen. Havainnekuva / Raami Arkkitehdit Oy & Arkkitehdit Kontukoski Oy

Synergiaa päivystys- ja laboratoriopalveluista

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin M-talon lisäksi Suomessa on sosiaali- ja terveysministeriön mukaan käynnissä psykiatrian toimintojen siirtämishankkeet myös Pirkanmaan ja Satakunnan sairaanhoitopiireissä.

Pirkanmaalla psykiatria siirtyy Pitkäniemestä TAYS:n kampukselle ja Satakunnassa Harjavallan sairaalasta Porin keskussairaalan yhteyteen.

Pitkäniemen rakennuksista vanhimmat ovat 1800–1900 -lukujen vaihteesta. Harjavallassa sairaala-alueen rakennuksista vanhimmat on rakennettu 1900-luvun alussa.

Samalla, kun toimitilat päivittyvät nykyaikaisiksi, psykiatrian ja somaattisen sairaanhoidon sijainti tuottaa synergiaetuja laboratorio-, päivystys- ja muissa palveluissa. Läheisyyden toivotaan parantavan myös sekä potilaiden että henkilökunnan turvallisuutta, kun potilaita ei tarvitse kuljettaa psykiatrian toimitiloista usein kauempana sijaitsevaan keskussairaalaan tutkimuksiin.

Myös Seinäjoella Törnävän alueelta on erikseen lähdettävä keskussairaalaan, kun tarvitaan somaattisen sairaanhoidon palveluita.

– Muuton myötä pääsemme nykyaikaisiin tiloihin muun sairaalan läheisyyteen niin, että saamme samanarvoista hoitoa myös psykiatrian potilaille, sanoo suunnittelukoordinaattori Marja Koivumäki.

– Samassa pisteessä olemisesta tulee meille valtava synergiaetu. Hajasijoitus on tuottanut paljon ongelmia ja kulkemisiin menee aikaa, sanoo Sirkka Ala-aho.

Avohoitopainotteista

Avohoidon merkitys on kasvanut viime vuodet myös psykiatrian toimialalla. Kehittämisylihoitaja Minna Laitilan arvion mukaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on yksi maan avohoitopainotteisimmista.

Myös uusi M-talo on suunniteltu avopalveluita silmällä pitäen; viisikerroksisesta talosta 3,5 on varattu avohoidon palveluille. Suunnittelussa on kuultu kokemusasiantuntijoitakin.

Sairaalahoidollekin on kuitenkin aina tarvetta. Aikuispsykiatrialla on jatkossa osastopaikkoja 58, lasten- ja nuorten puolella 12 ja geropsykiatrian osastolla 18.

– Väestöpohja on Etelä-Pohjanmaalla vajaa 200 000 henkilöä. Sille näiden paikkojen on arvioitu riittävän, sanoo Sirkka Ala-aho.

"Potilas elää ympäristössään"

Uudet tilat mahdollistavat toimintojen uudelleenjärjestelyn. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on tavoitteena muun muassa hoidon yksilöllisyyden korostuminen ja uudistaminen niin, että varsinaiselle potilastyölle jäisi enemmän aikaa.

Taustalla on psykiatrian toiminta-alueella tehty kartoitus siitä, mihin hoitajien työaika kuluu.

– Kaikki, mitä pystytään tekemään tarvike-, ruoka- ja lääkehuoltoon liittyen, tehdään. Niin, että hoitajien työaikaa jäisi enemmän potilaille, sanoo kehittämisylihoitaja Minna Laitila.

Psykiatrian osastopaikat vähenevät M-taloon tulevalle tasolle jo tänä syksynä lokakuun lopussa. Toiveissa on, että henkilökuntaa voitaisiin ohjata muutoksen myötä enemmän koteihin, perheiden pariin.

– Potilas elää ympäristössään ja elämä on siellä, Sirkka Ala-aho sanoo.

Uuteen rakennukseen muuttavat syksyllä 2021 kaikki Seinäjoen kaupungilla olevat psykiatrian toiminnot, Seinäjoen kaupungin päihdeklinikka ja esimerkiksi Törnävän alueella olevat psykiatrian ja kuntoutuksen toiminnot, psykologian toimintoja, sairaalakoulu ja psykiatriset osastot Törnävältä. Maakuntaan jää vielä erikoissairaanhoidon avohoidon poliklinikoita.