Suuryritysten verokikkailun suitsiminen ei ole helppoa: Jättiuudistus voisi iskeä loven Suomen talouteen ja tuottaa kansainvälisiä veroriitoja

Uuden ehdotuksen mukaan kansainväliset yhtiöt maksaisivat veroja myös sinne, missä niiden tuotteita tai palveluita myydään.

OECD:n varajohtaja Grace Perez-Navarro oli Helsingissä esittelemässä pitkään valmisteltua ja perusteellista yritysverotuksen remonttia. Kuva: Teijo Valtanen / Yle

Suunnitelmat mullistaa maailman yritysverotus huolestuttavat suomalaisia asiantuntijoita. Suomi pienenä maana saattaisi sen takia menettää verotuloja.

Yritysverotuksen uudistaminen sai tänään kierroksia, kun taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD julkisti ehdotuksensa sen edistämisestä.

Digiveron kehittelyn lähtökohtana oli torjua ns. GAFA-yhtiöiden eli Googlen, Amazonin, Facebookin ja Applen mahdollisuus suunnitella verojaan siten, että ne jäävät pieniksi eivätkä hyödytä maita, joissa digijättien palveluita käytetään.

OECD:n ehdotuksessa yritykset maksaisivat veroja aikaisempaa enemmän sinne, missä niiden palveluita käytetään. Tällä hetkellä digitaalisia palveluita tuottavia yrityksiä verotetaan yleensä yrityksen sijaintivaltiossa.

Verot edes johonkin

Digiveroa on kehitetty kahta tarkoitusta varten: uudistamaan yritysten verotulojen jakamista maitten kesken ja varmistamaan, että suuret yritykset maksavat verot ainakin johonkin maahan.

Helsingissä Keskuskauppakamarin tilaisuudessa keskiviikkona puhunut OECD:n vero-osaston varajohtaja Grace Perez-Navarro totesi suomalaiselle yleisölle, että periaatteessa uudistus ei olisi Suomen veropohjaa heikentävä, mutta huolet Suomessa eivät kokonaan hälvenneet.

Suomessa valtiovarainministeriö on seurannut tarkasti OECD:n yritysverouudistuksen valmistelua. Erityisasiantuntija Leena Aine sanoo kuitenkin, että vielä on liian aikaista sanoa vaikutuksista tarkemmin.

Epävarmaa on sekin, olisiko uudistuksen vaikutus Suomen verotuloihin plus- vai miinus-merkkinen. Aineen mukaan on mahdollista, että vaikutukset ovat negatiivisia Suomen kaltaiselle pienelle ja tutkimuspainoitteiselle maalle.

– Vielä on monia kysmyksiä auki. Paljon riippuu siitäkin, mitä yrityksiä tämä koskisi, Aine sanoo.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (Vatt) johtava tutkija Seppo Kari uskoo, että uudistuksesta voi tulla "merkittävä edistysaskel" yritysverotuksen kansainvälisiin pelisääntöihin. Verotuksen kohdistaminen sinne, missä tuote kulutetaan, voisi olla toimiva ratkaisu.

– Verotutkimuksessa on laajalti nähty, että kohdemaaverotus on ehkä parhaiten kansainväliseen ympäristöön soveltuva tapa verottaa monikansallisten yritysten voittoja, Kari sanoo.

Huolena on, että pienen väkiluvun maa menettää verotuloja

Uudistuksen on tarkoitus koskea liiketoimintaa, joka liittyy suoraan kuluttajiin. Tarkemmin ei ole kuitenkaan määritelty, mitä yhtiöitä se tarkoittaisi käytännössä. Päättämättä on rajataanko uusi sääntö koskemaan vain jonkin tietyn kokoisia yrityksiä.

Yrityksen maksamista veroista osa maksettaisiin sinne missä tavara tai palvelu tuotetaan ja osa sinne missä se käytetään. Ratkaisevaa on, miten verot jaettaisiin.

Mutta miten verottaa Facebookin tai Googlen palveluita, jotka ovat kuluttajalle ilmaisia?

– Alustajan omistajat veloittavat tietyistä toiminnoistaan, mutta tämän ehdotuksen kannalta keskeistä on, miten sen soveltamisala tarkemmin ottaen määritellään ja millaisia mahdollisia muita rajauksia muutoin tulisi.

Keskuskauppakamarin veroasiantuntija Emmiliina Kujanpään Suomen kannalta huolena on, että esimerkiksi hyvinä veronmaksajina tunnettujen peliyhtiöiden verot päätyisivät sinne, missä niiden pelejä pelataan.

Se olisi menetys Suomelle. Toisaalta Suomi saisi verottaa yhtiöitä, joidan palveluita täällä kulutetaan.

Myös Kujanpään mukaan ehdotus on vielä niin kesken, että sen seurauksia on vaikea arvioida.

– Suomi ei välttämättä olisi häviäjä. Huolena kuitenkin on että maa jossa on pieni väkiluku menettää verotuloja. Riippuu kuitenkin mallista, miten tässä käy,

Luvassa saattaa olla myös muhevia veroriitoja.

– Yhden yrityksen useaan maahan maksamat verot ja niiden jakautuminen voisivat mutkistaa verotusta yrityksen kannalta ja johtaa veroriitoihin, Kujanpää varoittaa.

Lue lisää suuryritysten käyttämästä verokikkailusta:

Lisäys 9.10. klo 16.55: Seppo Karin osuus