Joka kymmenennessä lastenkodissa havaittu puutteita – Etelä-Savossa puutteita havaittu Mikkelissä

Aluehallintovirastot ja eduskunnan oikeusasiamies ovat ojentaneet viime vuosina ainakin 50 lastensuojelulaitosta ja ammatillista perhekotia.

lastenkodit
Läheltä
Yle

Suomessa noin joka kymmenennessä lastenkodissa on havaittu puutteita.

Etelä-Savossa puutteita on havaittu Mikkelissä sijaitsevassa Sutela-kodissa.

Sutela-kodissa viranomaiset havaitsivat epäselvyyksiä rajoitustoimenpiteissä, omaisuuden haltuunotossa rangaistuksena ja liikkumisvapauden perusteettomassa rajoittamisessa.

Mäntyharjussa Pienryhmäkoti Niemelässä aluehallintovirasto kiinnitti palveluntuottajan huomiota siihen, että yksikön henkilökuntamitoitusta pitää arvioida erityisesti silloin kun sinne sijoitetaan uusia lapsia tai nuoria. Avi ei kuitenkaan antanut asiasta huomautusta.

Ylen selvityksen perusteella aluehallintovirastot ja eduskunnan oikeusasiamies ovat ojentaneet viime vuosina ainakin 50 lastensuojelulaitosta ja ammatillista perhekotia niissä havaituista epäkohdista.

Korjaus 21.10.2019 klo 12.30: Toisin kuin jutussa ensin virheellisesti kerrottiin, Niemelän pienryhmäkodin yöaikainen mitoitus oli kunnossa. Avi kiinnitti huomiota siihen, että yksikön henkilökuntamitoitusta pitää arvioida erityisesti silloin kun toimintayksikköön sijoitetaan uusia lapsia tai nuoria. Tiedot on korjattu myös jutun lähteenä olleeseen taulukkoon sekä jutun otsikkoon.