Selvitys: Tekopohjavesi ei vaikuttaisi Pälkäneen Natura-lehtoon

Suojelualue pysäytti Pälkäneen puolelle aiotun tuotantoalueen lupakäsittelyn viime vuonna. Kokonaisvaikutusten perusteella Pälkäne ja Kangasala kuitenkin vastustavat Tavase-hanketta .

Pälkäne
Vettä tiskialtaalla
Sini Ojanperä / Yle

Tavasen tekopohjaveden tuotanto ei selvityksen mukaan vaikuttaisi Pälkäneen Keiniänrannan Natura-suojelualueeseen.

Rannan erikoinen leppälehto on riippuvainen Syrjänharjun pohjavedestä, mutta FGC-yhtiön laatima arvio päätyy siihen, että tekopohjavesi ei vaarantaisi suojelualuetta.

Rantaan tihkuvan veden määrä ja laatu eivät muuttuisi oleellisesti, ja kosteutta voitaisiin säätää pumppausta lisäämällä.

Pälkäne ja Kangasala vastustavat Tavasen rakentamista alueelleen kokonaisuuden perusteella. Koko harjualueen luonto- ja virkistysarvojen puolesta ollaan huolissaan. Molemmilla kunnilla on myös luonnon pohjavettä.

Kangasalan tuotantoalueita koskeva lupakäsittely saattaa ratketa jo tänä vuonna. Pälkäneen puolen luvista tulee päätös myöhemmin, mutta tuore arvio Keiniänrannan Natura-alueesta ei näytä ainakaan tuovan lisäesteitä.