Salon kaupungin linja Tunnin juna -väylästä Lukkarinmäen kaupunginosan läpi pitää, vastustuksesta huolimatta

Kaupunki toivoo, että seuraavaksi keskustellaan siitä, miten oikoradan vaikutukset maan- ja kiinteistönomistajille saadaan ratkaistua.

Tunnin juna
Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna ja Salon kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi katsovat tablettia.
Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna ja Salon kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi sanovat, että päätetty ratalinjaus Lukkarinmäen kohdalla pitää.Petra Ristola / Yle

Salon kaupunki on päättänyt, että se osallistuu Turun Tunnin juna -neuvotteluryhmään. Ryhmä selvittää Turun Tunnin juna -hankeyhtiön perustamista. Kaupunginjohtaja Lauri Inna on nimennyt ryhmään kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannerveden.

– Myönteisesti lähdemme mukaan neuvotteluun muiden kaupunkien ja valtion kanssa, sanoo Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna.

Kaupunki tekee myöhemmin päätöksiä siitä, osallistuuko se Turun Tunnin juna -hankeyhtiöön. Lopullisen päätöksen tekee valtuusto.

– Tässä rakennetaan seuraavaa sadan vuoden tulevaisuutta. Rakennetaan E18-kehityskäytävän ympärille merkittävää eurooppalaista yhteyttä ja ennen kaikkea pääkaupunkiseudun ja koko lounaisen Suomen välistä kasvukäytäväyhteyttä, sanoo Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna.

Osa salolaisista vastustaa

Tunnin juna -ratalinjaus herättää mielipiteitä kaupungin sisällä. Noin joka viides Ylen kyselyyn vastanneista kaupunginvaltuutetuista vastustaa ratalinjausta, joka halkaisee Lukkarinmäen kaupunginosan.

Lukkarinmäki-seura toivoo, että päätetty linjaus vielä muuttuisi. Kesäkuussa valitun ratalinjauksen alle on suunnitelmien mukaan jäämässä kuusi asuin- ja kaksi varastorakennusta. Myös Turun ortodoksisen seurakunnan tsasouna on jäämässä ratalinjauksen alle Salon Lukkarinmäen kohdalta.

Kaupunki toivoo, että keskustelu kääntyy siihen, miten oikoradan vaikutukset maan- ja kiinteistönomistajille saadaan ratkaistua.

– Kun tämä linjaus on nyt lyöty lukkoon, olisi tärkeä ohjata keskustelu siihen, mitkä ovat radan vaikutukset ja miten niitä voidaan poistaa tai minimoida. Ja jos vaikutuksia ei voi poistaa, miten ne mahdollisesti korvataan, sanoo kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi.

Väylävirasto tekee Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelmaa (siirryt toiseen palveluun), joka perustuu maakuntakaavassa hyväksyttyyn väyläkäytävään. Yleissuunnitelman on tarkoitus olla hyväksyttävänä noin vuoden kuluttua.

Tämän jälkeen voidaan alkaa tehdä ratasuunnitelmaa, jos suunnittelulle saadaan rahoitus. Ratasuunnitelman valmistumiseen kuluu aikaa 3–4 vuotta. Siinä ratalinjaus sekä vaikutusten arvioinnit ja niiden vähentämistoimenpiteet tarkentuvat.

Seuraava yleisötilaisuus Espoo–Salo-oikoradasta pidetään Salon lukiossa torstaina 24. lokakuuta kello 18.00.

Lue lisää:

Turun Tunnin juna nytkähti eteenpäin – hankeyhtiö suunnittelemaan nopeaa ratayhteyttä

Turun ja Tampereen nopeiden ratojen suunnitteluun tulossa hankeyhtiöt – päätöksiä rakentamisesta tuskin luvassa tällä hallituskaudella