Savaterran lisäksi ympäristörikoksesta epäillään Kemissä myös Kemin Eko-Romu Oy:tä

Ely-keskuksen mukaan Kemin Eko-Romun tontilla olevista romuautoista on päässyt valumaan öljyä maahan.

ympäristörikokset
Romuauto kadun varrella Joensuussa.
Yle / Riikka Heikkilä

Kemissä toimintaansa harjoittavaa Kemin Eko-Romu Oy:tä epäillään ympäristörikoksesta. Yritys harjoittaa Ajoksessa metalliromun keräystä ja käsittelyä sekä autokierrätystä. Tapauksessa epäiltynä on yhtiön toimitusjohtaja.

Juttu on nyt syyteharkinnassa. Tutkintapynnön tehneen Lapin ELY-keskuksen mukaan muun muassa romuajoneuvojen käsittely ja varastointi on ollut lupaehtojen vastaista ja se on aiheuttanut maaperän pilaantumista.

Lapin ELY-keskus on tehnyt valvontaa yrityksen tontilla huhtikuun 2014 ja elokuun 2018 välisenä aikana, joten epäilty ympäristön turmeleminen ajoittuu ainakin tuolle ajalle.

Ympäristötarkastaja Arto Kokkonen Lapin ELY-keskuksesta sanoo, että yrityksen on todettu rikkoneen useita aluehallintoviraston antaman ympäristöluvan kohtia.

Romuautoista on valunut maahan öljyä ja jätteet ovat olleet erittelemättömissä kasoissa. Myös maaperävalvonnan kannalta välttämättömien pohjavesiputkien asennukset ovat olleet tekemättä.

– Yritykselle annettiin valvonnan yhteydessä useita toimeksiantoja asioiden korjaamiseksi, mutta mitään ei kehoituksista huolimatta tapahtunut, Arto Kokkonen sanoo.

Myös Savaterran tapaus vielä ratkaisematta

Syyttäjän pöydällä on Kemissä edelleen myös rovaniemeläisen Savaterra-yhtiön tapaus.

Yrityksen epäillään syyllistyneen ympäristön turmelemiseen Kemin Holstinharjulla, missä sillä on pilaantuneita maita puhdistava laitos. Siitäkin tutkintapyynnön teki aikanaan ELY-keskus. Epäiltynä ovat toimitusjohtaja ja työmaapäällikkö.

Savaterran toimintaan ja laitoksen ympäristövaikutuksiin puuttuivat alueen asukkaat, jotka valittivat lähistölle levinneestä mustasta pölystä.

Asukkaat kantelivat viranomaisten toiminnasta aina oikeusasiamiehelle saakka, koska pitivät valvontaa ja asioihin puuttumista puutteellisena. Kantelu ei johtanut toimenpiteisiin.

Lapin ELY-keskus teki Holstinharjulle valvontakäyntejä ja totesi, että yhtiötä on aihetta epäillä ympäristön turmelemisesta ja teki tutkintapyynnön poliisille.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi loppuvuonna 2017 Savaterralle uuden ympäristöluvan, jossa jätteenkäsittelylaitoksen lupamääräyksiä tiukennettiin. Savaterra valitti luvasta Vaasan hallinto-oikeuteen, joka ei ole vielä antanut ratkaisua asiassa.

Tällä hetkellä yhtiö harjoittaa toimintaa Holstinharjulla vanhan ympäristöluvan ehtojen mukaisesti.