1. yle.fi
  2. Uutiset

Lasten näkökulma unohtui lainvalmistelijoilta – Lainsäädännön arviointineuvosto pysäyttäisi lakiluonnoksen, mutta ministeri Kiuru on toista mieltä

Ministeri Krista Kiuru (sd.) sanoo, että eduskunta voisi näin harkita uudelleen lastensuojelupäätöksistä valittamista.

Lastensuojelu
Lapsi äiti turvaverkko
Lastensuojelupäätöksistä valittamiseen on tulossa muutoksia. Lainsäädännön arviointineuvosto löysi lastensuojelulain muutosesityksestä merkittäviä puutteita. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan lakiesitys antaisi eduskunnalle tilaisuuden arvioida, tulisiko suora valitusoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen säilyttää. Paulus Markkula / Yle

Lastensuojelulain valmistelussa on lainsäädännön arviointineuvoston mielestä vakavia puutteita. Jos puutteita ei korjata, neuvoston mielestä pitää vakavasti harkita, voiko lakiesitystä antaa eduskunnan käsiteltäväksi.

Kyseessä on lakiluonnos, joka käsittelee lastensuojelupäätöksistä valittamista. Järjestelmää ollaan muuttamassa niin, että hallinto-oikeuden päätöksistä voisi edelleen valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta siihen tarvittaisiin valituslupa hallinto-oikeudesta.

Tällä hetkellä korkeimpaan hallinto-oikeuteen on voinut valittaa vapaasti. Jatkossa päätöksessä pitäisi olla esimerkiksi merkittävä virhe, jotta siitä voi valittaa. Pelkona on, että ilman valitusoikeutta voisi silti jäädä asioita, joissa lastensuojelulakia on sovelluttu väärin.

Arviointineuvostossa riippumattomat asiantuntijat ovat tarkastelleet sitä, kuinka lain vaikutukset on arvioitu.

– Uudistusta ja sen vaikutuksia on tarkasteltu lähinnä tuomioistuinjärjestelmän näkökulmasta. Lasten ja nuorten näkökulma on jäänyt puuttumaan, arviointineuvosto sanoo lausunnossaan. (siirryt toiseen palveluun)

Kiuru: Lakiehdotus voi estää suoran valitusoikeuden poistumisen

Lakiehdotus on lähtenyt lausuntokierrokselle sosiaali- ja terveysministeriöstä ja vastaavana ministerinä on perhe- ja peruspalvelministeri Krista Kiuru (sd.). Kiuru puolustaa arviointineuvoston lyttäämää lakiehdotusta.

Hän sanoo, että jos lakiehdotusta ei viedä eduskuntaan, poistuu suora valitusoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen ensi vuoden alussa.

Tämä johtuu Kiurun mukaan siitä, että edellinen eduskunta hyväksyi valitusoikeutta rajoittavan hallintoprosessilain.

– Halusimme kunnioittaa eduskunnan tahtoa. Mutta halusimme myös antaa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle ja perustuslakivaliokunnalle vielä tämän lain yhteydessä mahdollisuuden harkita, pitäisikö suora valitusoikeus lastensuojelupäätöksissä kirjata hallintoprosessilakiin.

– Näitä asioita olisi pitänyt arvioida jo silloin, kun hallintoprosessilaki vietiin eduskunnan käsittelyyn. Nyt on viimeinen tilaisuus tehdä tämä.

Kiuru sanoo, että lakiehdotus oli kaksi kuukautta lausuntokierroksella ja palaute sen sisällöstä oli varsin toisenlaista kuin arviointineuvostolla. Kiurun mukaan valtioneuvoston oikeuskansleri ei liioin löytänyt ennakkotarkastuksessa lakiluonnoksesta huomautettavaa.

Arviointineuvosto: Yksi huonoimmin valmistelluista laeista

– Meillä on käytössä viiden luokan arviointiasteikko. Tämä laki menee luokkaan, jossa on se ankarin arviointi. Tällaisia on ollut muutama, esimerkiksi tietosuoja-asetus ja irtisanomiskynnyksen alentaminen. Samoin laki Vakesta eli valtion kehittämisyhtiöstä, arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen sanoo.

Esimerkiksi pakkohuostaanotoissa puututaan voimakkaasti perusoikeuksiin.

Sen takia esityksessä pitäisi arviointineuvoston mielestä kuvata, kuinka lastensuojelujärjestelmässä päätökset käytännössä tehdään. Valituslupiin siirtymistä ei neuvoston mielestä voi perustella vain sillä, että korkeinta hallinto-oikeutta kehitetään.

– Oikeusturvan arviointi vaikuttaa jossain määrin tarkoitushakuiselta, kun valituslupajärjestelmän käyttöönotolla katsotaan olevan yksinomaan myönteisiä vaikutuksia asianosaisiin, neuvosto lausuu.

Arviointineuvoston mukaan vaikutusarviot pitäisi tehdä niin ajoissa, että poliittisilla päättäjillä on mahdollisuus arvioida vaihtoehtoja.

Esitysluonnoksesta ei neuvoston mielestä pysty muodostamaan hyvää käsitystä esityksestä ja sen taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista.

– Ilman puutteellisuuksien korjaamista on vakavasti harkittava, voiko esityksen antaa eduskunnan käsiteltäväksi, arviointineuvosto sanoo.

Juttua on täydennetty ministeri Krista Kiurun kommenteilla klo 17.17.

Lisää aiheesta:

Mirosta, 21, tuli lastenkodissa narkomaani – Joka kymmenes lastenkoti on rikkonut lakia, katso millaisia pulmia laitoksista on löytynyt

Yle seurasi päivän lastensuojelun arkea – yllättävä tieto puhelimessa sai jähmettymään: “Onhan tämä työ henkisesti raskasta”

Lue seuraavaksi