Tampere kunnostaa Iidesjärven, Ahvenisjärven ja Alasjärven – keinoina kuha ja alumiinikloridi

Iidesjärveen ei ole suunnitteilla kemikaalikäsittelyä.

rehevöityminen
Harmaahaikara
iidesjärvi on tunnettu lintubongauspaikka. Kuvassa harmaahaikara.Jukka T. Helin

Tampereella kunnostetaan kolme rehevöitynyttä järveä.

Iidesjärveen on jo istutettu kuhaa syömään liikoja särkiä. Särjet pöyhivät pohjaa ja vapauttavat ravinteita veteen. Ensi vuonna ylimääräisiä kaloja myös kalastetaan rysillä tai nuotalla.

Alasjärven ja Ahvenisjärveen sen sijaan pannaan alumiinikloridia. Se sitoo ravinteita järven pohjaan. Ahvenisjärvi käsitellään tänä syksynä ja Alasjärvi vuonna 2020.

Kaikki järvet ovat tärkeitä niin kaupunkikuvan kuin kaupunkilaisten viihtyvyyden kannalta. Iidesjärvi viitasammakoineen ja lintuineen on merkittävä luontokohde.

Ravinteiden valumista järviin selvitetään myös. Kun eri valumiskohteet varmistuvat, mietitään lisää järvien kunnostamiskeinoja.