Itäisen Suomenlahden rannikkovesien kunto menossa pikkuhiljaa parempaan suuntaan – sisävedet ja joet pääosin muutaman vuoden takaisessa kunnossa

Kaakkois-Suomen vesien ekologinen tila on jälleen luokiteltu.

vesistöt
tuloväylä Kaunissaareen, itäinen Suomenlahti
Itäisen Suomenlahden rannikkovesien kunto kohenee pikkuhiljaa. Arkistokuva Kaunissaaren vierasvenesataman tuloväylältä.Vesa Grekula / Yle

Itäisen Suomenlahden rannikkovesien kunto kohenee pikkuhiljaa.

Vesistöistä tehdyn tuoreimman tilaluokituksen mukaan positiivista kehitystä näkyy sekä sisä- että ulkosaaristossa.

Hyvässä kunnossa rannikkovedet eivät kuitenkaan ole. Paikoitellen vesien tila on kuitenkin viime vuosina parantunut välttävästä tyydyttävään.

Ulkosaaristossa vesien rehevyys on vähentynyt Huovarin-Haapasaaren alueiden lisäksi Pyhtään edustalla ja lännempänä.

Sisäsaaristossa selvin muutos havaittiin Virolahden ja Haminan edustalla, jossa rehevyystason lasku näkyy myös pohjien tilan parantumisena ja pohjaeläimistön elpymisenä.

Sisävesissä pieniä muutoksia

Kaakkois-Suomen järvien ja jokien kunto on säilynyt pääosin ennallaan. Joillakin kunnostusta tarvitsevilla vesistöalueilla on nähtävillä parantumista.

Vesiensuojelu- ja kunnostustoimet näkyvät esimerkiksi Etelä-Karjalassa Kivijärven pohjoisosassa Kuuksenenselällä.

Pohjois-Kymenlaakson vesistöt, kuten Vuohijärvi, Repoveden alueen järvet ja muut Mäntyharjun reitin vedet ovat pääosin erinomaisessa kunnossa.

Kymijoen ekologinen tila on edelleen tyydyttävä.

Suur-Saimaa erinomaisessa tilassa

Saimaan ekologisessa tilassa ei ole tapahtunut muutoksia edellisen luokituksen jälkeen. Eteläinen ja pohjoinen Suur-Saimaa ovat erinomaisessa tilassa.

Saimaan itäisin reuna Haapavesi-Kauvonselkä -alueella ja Imatran edustan Vuoksenniska ovat edelleen hyvässä tilassa.

Itäinen Pien-Saimaa on tyydyttävässä tilassa. Järvialuetta kuormittaa metsäteollisuus.

Läntisen Pien-Saimaan länsiosa on edelleen tyydyttävässä tilassa, mutta lievää muutosta parempaan on havaittavissa. Alueen kuntoa on parannettu muun muassa Kivisalmeen asennetun pumppaamon avulla.

Läntisen Pien-Saimaan itäosa eli Vehkataipaleenselän alue on hyvässä tilassa.

Vesistöjen ekologinen tilaluokittelu tehdään joka kuudes vuosi. Nyt valmistunut luokitus on tehty vuosien 2012–2017 aineistoista.

Luokittelun avulla tehdään suunnitelmia vesistöjen tilan parantamiseksi. Tavoitteena on saada vesistöt hyvään ekologiseen tilaan ja toisaalta estää kunnon heikentyminen.

Vesien tilaan voi tutustua tarkemmin Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelun kautta (siirryt toiseen palveluun).