Hyppää sisältöön

Kouvola joutuu kiireelliselle säästökuurille – kouluja ja uimahalleja suljettaisiin

Kaupungin tavoitteena on löytää lisäksi vuosittain 10 miljoonan euron pysyviä säästöjä. Toisaalta rakennetaan myös uutta.

Kouvolan kaupunki kärsii asukaskadosta ja heikkenevästä taloudesta. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Kouvolan kaupunki joutuu päättämään poikkeuksellisen laajasta säästöpaketista.

Kaupunginjohtaja Marita Toikka ehdottaa esimerkiksi koulujen ja liikuntapaikkojen karsimista.

Syynä on Kouvolan nopeasti heikentynyt talous. Syyskuussa paljastui, että kaupungin alijäämä kasvaa tänä vuonna jo 34 miljoonaan euroon.

Toinen syy on Kouvolan paheneva asukaskato. Tilastokeskuksen uusin ennuste povaa, että kaupungin väkimäärä hupenee yli 14 000 asukkaalla parinkymmenen vuoden aikana. Se tarkoittaa, että Kouvola menettää Kaakkois-Suomen suurimman kaupungin aseman Lappeenrannalle.

Yle kokoaa tähän juttuun kaupunginjohtaja Marita Toikan uudet säästöehdotukset. Ne päätyvät kaupunginhallituksen pöydälle lokakuun 28. päivä.

– Tässä muutoksessakin lähipalvelut turvataan joka puolella kaupunkia. Dramaattisesta lähipalvelujen karsimisesta ei ole nyt kyse, Marita Toikka sanoo.

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka on valmistellut laajan säästöpaketin Kouvolan taloustilanteen parantamiseksi. Kuva: Toni Määttä / Yle

Koulut

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että Anjalan koulu lakkautetaan samaan aikaan kuin Kaipaisten, Pilkanmaan, Tehtaanmäen ja Ummeljoen koulu eli elokuussa 2020.

Anjalaan ei siis rakennettaisikaan uutta koulua, vaan oppilaat jatkaisivat koulunkäyntiä vajaan kolmen kilometrin päässä Inkeroisissa. Anjalan koululaiset ovat viime vuodet käyneet koulua Inkeroisissa entisen lukion tiloissa, koska Anjalan koulu pantiin käyttökieltoon pahojen sisäilmaongelmien takia.

Anjalan uuden koulun rakentamatta jättäminen säästäisi investointimenoissa 6,5 miljoonaa euroa. Kaupunginjohtajan mukaan esitystä puoltaa myös se, että oppilasmäärät ovat voimakkaassa laskussa sekä Anjalassa että Inkeroisissa – alueelle ei tarvita kahta koulua.

Voikkaan koulu lakkautettaisiin, kun Kuusankosken uusi yhtenäiskoulu olisi rakennettu.

Elimäen yläkoululaiset siirtyisivät opiskelemaan Korialle siinä vaiheessa, kun Korialle on rakennettu uusi yhtenäiskoulu. Alakoulu jatkuu Elimäen kirkonkylässä nykyisissä tiloissa.

Kaupunginjohtaja perustelee yläkoulun siirtoa Elimäen kirkonkylästä Korialle sillä, että tällä hetkellä noin 180 oppilasta kuljetetaan päivittäin Korialta Elimäelle ja takaisin. Jatkossa Elimäeltä kuljetettaisiin Korialle noin 50 oppilasta päivittäin.

Korialla on siis enemmän lapsia kuin Elimäen kirkonkylässä, ja siksi yläkoulun pitäisi Toikan mukaan olla Korialla. Lisäksi bussikuljetusten kääntäminen toiseen suuntaan säästäisi kuljetuskustannuksissa lähes 400 000 euroa vuodessa.

Kaupunginjohtajan mukaan Kouvolaan riittäisi tulevaisuudessa 17 peruskoulua. Tarkoitus ei ole pelkästään sulkea kouluja, vaan myös rakentaa uusia isoja yhtenäiskouluja keskeisille paikoille.

Suuri osa Kouvolan nykyisistä peruskouluista on huonossa kunnossa.

Liikunta ja kulttuuri

Kaupunginjohtaja ehdottaa Kuusankosken uimahallin sulkemista jo vuoden 2021 alussa. Aiemmin uimahallia esitettiin suljettavaksi sitten, kun kaupunkiin rakennetaan uusi uimahalli.

Uuden uimahallin on tarkoitus valmistua vuonna 2026. Se korvaisi Kuusankosken uimahallin lisäksi Urheilupuiston ja Korian uimahallit sekä tänä vuonna suljetun Haanojan uimahallin.

Vuoden 2020 aikana uimahalleille suunnitellaan tehokkaampaa käyttöä. Valkealan, Urheilupuiston ja Inkeroisten uimahallien aukioloaikoja aiotaan tarkastella. Lisäksi aiotaan selvittää vuorojen myöntämistä uimahalleihin niiden kiinnioloaikana. Vesiliikuntaryhmiä ohjataan uimahallien hiljaisille ajankohdille.

Uimahalleissa saatetaan myös ottaa käyttöön edullisemmat maksut aamupäivinä.

Kuusankosken uimahalli menisi kiinni jo vuoden 2021 alussa. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Esityksen mukaan alle 18-vuotiailta aletaan jatkossa periä varausmaksut liikuntatilojen käytöstä. Jäävuorot maksavat 30 euroa tunnilta ja muiden liikuntatilojen käyttö maksaa 15 euroa alkavalta tunnilta. Varausmaksut tulisivat voimaan kesäkuussa 2020.

Jäähallien määrärahoista vähennetään 450 000 euroa vuoden 2021 taloussuunnittelusta. Määrärahaleikkaus tarkoittaa sitä, että jääurheilua koskeviin linjauksiin haetaan laajempaa rakenteellista ratkaisua.

Lisäksi kaupunginjohtaja ehdottaa kulttuuriavustusten leikkaamista. Kouvolan teatterin, Kymi Sinfonietan ja Pohjois-Kymen musiikkiopiston avustuksiin esitetään ensi vuodelle 10 prosentin vähennystä.

Valkealan uuteen monitoimitaloon aiotaan tehdä kirjasto, joka on nykyistä kirjastoa huomattavasti pienempi. Tilojen pienentyminen säästäisi ylläpitokuluissa vuosittain noin 60 000 euroa. Kirjastotila palvelee asiakkaita omatoimikirjastona myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Jäähallien määrähat pienenisivät noin puolella miljoonalla eurolla. Kuvassa Kuusankosken jäähalli. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Puistot ja jalkakäytävät

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että puistojen hoitoluokituksia laskettaisiin. Tämä tarkoittaisi sitä, että puistoja hoidettaisiin nykyistä vähemmän. Myös leikkipaikoista ja venepaikoista aiotaan säästää. Tavoitteena on karsia kunnossapitokustannuksia vuosittain vähintään 290 000 euroa sekä vähentää investointeja kahdella miljoonalla eurolla.

Ehdotuksena on myös käydä läpi matonpesupaikkojen ja koirapuistojen tarve. Tavoitteena on säästää niistä 20 000 euroa vuodessa ja karsia investointeja 300 000 eurolla.

Jalkakäytävien talvikunnossapitovastuuta aiotaan siirtää kiinteistöjen omistajille. Näin kaupunki voisi säästää vähintään 100 000 euroa. Asia tulee päätettäväksi myöhemmin syksyllä.

Lisäksi kaupunginjohtaja esittää yksityistieavustuksiin vähintään 300 000 euron leikkausta.

Kymmenien miljoonien euron säästötalkoot

Kouvolan kaupunginhallitus asetti huhtikuussa talouden sopeuttamistavoitteeksi 20 miljoonaa euroa.

Säästöjä haetaan palveluverkkojen muutosten lisäksi henkilöstökuluista. Viimeisin päätös yt-neuvotteluista tehtiin maanantaina.

Kaupunginjohtajan lisäsäästöehdotusten lisäksi kaupunki tavoittelee 10 miljoonan euron pysyviä säästöjä vuodesta 2023 alkaen. Ajatuksena on välttää kuntaverojen merkittävät korotukset ja Kouvolan päätyminen kriisikunnaksi.

Mahdollisia keinoja on esimerkiksi yhdenmukaistaa koulujen alkamisaikoja, jotta kaupunki säästäisi kuljetuskustannuksissa. Muita keinoja voisi olla tiivistää kaupungin organisaatiota ja yhtiöittää tai ulkoistaa kaupungin palveluja.

Tähän työhön kaupunginjohtaja esittää ohjausryhmän perustamista kaupunginhallituksen kokouksessa 28. lokakuuta. Ryhmän esitys olisi tarkoitus saada valmiiksi ensi vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Voit keskustella aiheesta alla kello 22 saakka.