KHO on käsitellyt noin 130 valitusta lisää Saamelaiskäräjien vaaliluettelosta – palauttaa ainakin yhden päätöksen Saamelaiskäräjien hallitukselle

Korkein hallinto-oikeus on nyt ratkaissut valtaosan Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kohdistuneista valituksista.

saamelaiskäräjät
Vesa Moilanen
Vesa Moilanen / Lehtikuva

Korkein hallinto-oikeus on tänään perjantaina antanut päätöksensä noin 130 valituksesta, jotka koskevat Saamelaiskäräjien vuoden 2019 vaaliluetteloon hakemista.

KHO ei kommentoi päätöstensä sisältöä, mutta on julkaissut yhden ratkaisun vuosikirjapäätöksenä (siirryt toiseen palveluun). Sillä korkein hallinto-oikeus kumoaa Saamelaiskäräjien hallituksen tekemän päätöksen olla ottamatta henkilöä vaaliluetteloon.

Vuosikirjapäätöksellään korkein hallinto-oikeus palauttaa asian Saamelaiskäräjien hallitukselle uudelleen käsiteltäväksi. Saamelaiskäräjien hallituksen päätöksen perustelut eivät KHO:n mukaan täyttäneet hallintolain vaatimuksia.

KHO kumoaa edelleen Saamelaiskäräjien päätöksiä, vaikka on saanut siitä kritiikkiä

Noin 200 henkilöä on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen Saamelaiskäräjien hallituksen päätöksistä olla hyväksymättä heitä syksyn saamelaiskäräjävaalien vaaliluetteloon. Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kuuluvat henkilöt voivat sekä asettua ehdolle että äänestää saamelaiskäräjävaaleissa. Vaaliluetteloon voi hakeutua saamelaiskäräjälain saamelaismääritelmän perusteella.

Korkein hallinto-oikeus antoi ensimmäiset päätöksensä näistä valituksista syyskuun lopulla. Myöskin silloin julkaistulla vuosikirjapäätöksellään (siirryt toiseen palveluun) KHO kumosi Saamelaiskäräjien hallituksen päätöksen ja määräsi valittajan lisättäväksi syksyn vaalien vaaliluetteloon äänioikeutettuna.

Päätös sai kritiikkiä sekä saamelaisten itsehallintoelimeltä, Saamelaiskäräjiltä että lainoppineilta. Myös YK:n ihmisoikeuskomitea on moittinut Suomea saamelaisten oikeuksien loukkaamisesta tällaisissa tapauksissa. Sen mukaan Suomen korkein hallinto-oikeus on aiemmissa tapauksissa toiminut väärin hyväksyessään Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon sellaisia henkilöitä, joita Saamelaiskäräjät itse ei ole pitänyt saamelaisina. Ihmisoikeuskomitea lausui helmikuussa Suomen valtion olevan velvollinen huolehtimaan siitä, etteivät vastaavat loukkaukset toistu vuoden 2019 vaaleissa.

Nyt tehdyillä päätöksillä on merkitystä tulevissa vaaleissa

Suomen Saamelaiskäräjien vaalit toimitettiin 2.–30.9. ja vaalien tulos julkaistiin 1.10.

KHO ei ehtinyt käsittelemään kaikkia vaaliluetteloon liittyviä valituksia vaalien aikana. Tuoreessa vuosikirjapäätöksessään korkein hallinto-oikeus toteaakin, että koska lain mukaan Saamelaiskäräjien vaalilautakunta laatii äänioikeutetuista vaaliluettelon edellisten vaalien vaaliluettelon ja väestötietojärjestelmän tietojen pohjalta, on valittajan merkitsemisellä vuoden 2019 vaaliluetteloon edelleen itsenäistä merkitystä tulevissa vaaleissa.

KHO tiedottaa asianosaisia päätöksistään joko postitse tai sähköpostitse.

Korkein hallinto-oikeus antaa päätökset vielä jäljellä olevista valituksista lokakuun aikana. KHO:sta ei kerrota, kuinka paljon valituksia on vielä käsittelemättä.