Melkein joka toinen suomenkielinen törmää kielimuuriin Pietarsaaren päivystyksessä

Tilanne on parantunut alkuvuodesta. Silti keskimäärin vain 60 prosenttia suomenkielisistä on tänä vuonna saanut lääkäripäivystyksessä apua suomeksi.

suomen kieli
Malmin sairaalan kylttejä, joissa ohjataan muun muassa päivystykseen.
Malmin päivystyksessä ei aina pystytä takaamaan suomenkielistä lääkäripalvelua. Hoitajat tulkkaavat mahdollisuuksien mukaan.Joni Kyheröinen / Yle

Suomenkielisten on vaikea saada palvelua omalla äidinkielellään Pietarsaaren lääkäripäivystyksessä. Tilanne on kuitenkin kohentunut alkuvuodesta.

Tammi-huhtikuussa lähes puolet (47 %) suomenkielisistä ilmoitti, ettei saanut terveyspalvelua äidinkielellään. Ruotsinkielisistä sama tilanne oli vain 5 prosentilla.

Luku koskee sosiaali- ja terveysjohtaja Pia-Maria Sjöströmin mukaan nimenomaan päivystystä. Varatulle lääkärinajalle on helpompi järjestää lääkäri, jonka kielitaito vastaa asiakkaan tarpeita. Päivystyksessä tätä mahdollisuutta ei ole.

– Valitettavasti lääkäritilanne on ollut haastava pitkään. Sijaiset tulevat usein Ruotsista ja olemme joutuneet ottamaan yksikielisiä sijaisia.

Avuksi tulevat mahdollisuuksien mukaan hoitajat, joista valtaosa puhuu molempia kotimaisia kieliä.

Nyt lääkärin viroista valtaosa on täytetty, ja vakituiset lääkärit osaavat Sjöströmin mukaan sekä suomea että ruotsia. Sijaisia tarvitaan kuitenkin muun muassa osa-aikaisten tuntien täyttäjiksi, ja sijaisten kielitaito vaihtelee.

Pidemmäksi aikaa palkattavat ruotsinkieliset lääkärit laitetaan suomen kielen kurssille. Tällainen on alkanut viimeksi tänä syksynä.

Syyskuussa jo 80 prosenttia asiakkaista kertoo saaneensa myös päivystyksessä palvelua äidinkielellään. Koko vuoden keskiarvo tähän mennessä on 60 prosenttia.

Koko viraston palveluissa tilanne on selvästi parempi

Koko Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston osalta tilanne on paljon parempi: 95 prosenttia suomenkielisistä sai syyskuussa palvelua äidinkielellään, kun mukaan otetaan esimerkiksi neuvolat, hammashuolto, erikoissairaanhoito, vanhustenhoito ja lastensuojelu.

Sjöström muistuttaa, että moni suomenkielinen Pietarsaaressa puhuu kuitenkin myös ruotsia. Esimerkiksi heistä, jotka vastasivat, etteivät saaneet palvelua suomeksi, 30 prosenttia valitsi ruotsinkielisen kyselyn.

Kyse on silti oikeudesta.

– Ilman muuta pitäisi aina saada omalla äidinkielellään kaikki palvelut, sanoo Pia-Maria Sjöström.

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto palvelee Pietarsaaren, Luodon, Pedersören ja Uudenkaarlepyyn asukkaita. Kuntien asukkaista 75–78 prosenttia on ruotsinkielisiä.