Keskuspuhdistamon valitukset hylättiin suurelta osin Tampereella

Ympäristölupaan liittyvät valitukset on hylätty Vaasan hallinto-oikeudessa, mutta sedimenttien kuljetukseen tuli tarkennuksia.

ympäristöluvat
Sulkavuoren keskuspuhdistamotyömaa
Arkistokuva Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon rakennustyömaalta. Antti Eintola / Yle

Tampereen seudun keskuspuhdistamo kertoo, että sen ympäristölupaan liittyvät valitukset on hylätty Vaasan hallinto-oikeudessa.

Sulkavuoreen rakennetaan parhaillaan keskuspuhdistamoa ja Pyhäjärveen asennetaan purkuputki.

Valitukset hylättiin keskuspuhdistamon mukaan muilta osin, paitsi hallinto-oikeus tarkensi paria lupaehtoa.

Pirkanmaan ELY-keskus valitti lupapäätöksestä purkuputken rakentamisen yhteydessä pohjasta irtoavien haitta-ainepitoisten sedimenttien käsittelystä. Lupaan ehdotettiin sedimenttien käsittelyyn liittyvää täsmennystä.

ELY:n mukaan sedimenteissä on haitta-aineita, kuten teollisuudesta sinne päätynyttä PCB:tä.

Näkemyseroa oli Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtajan Timo Heinosen mukaan siitä, mitä putken alta pois siirretylle pohjaliejulle tehdään.

– Puhdistettu jätevesi johdetaan purkuputken kautta Pyhäjärven päävirtaan sekoittumisen ja kulkeutumisen kannalta parhaaseen paikkaan. Pari metriä halkaisijaltaan oleva putki joudutaan upottamaan osittain järven pohjaan, ja sen tieltä kaivetaan sedimenttejä pois.

ELY-keskus olisi halunnut kuljettaa osan sedimenteistä pois käsittelyyn, keskuspuhdistamo taas olisi jättänyt ne järven pohjaan.

Puhdistamo aikoo peittää putken tieltä siirretyt sedimentit puhtaalla maa-aineksella tai erityisellä peitteellä ja näin estää haitta-aineiden leviäminen.

Suunniteltu asennusaika on avovesikausi 2023.

Keskuspuhdistamo jätti hiljattain ympäristölupahakemuksen Sulkavuoren puhdistamon yhteyteen rakennettavasta biokaasulaitoksesta, jonka suunnittelutyö on valmistunut.