Turun kaupunki kiristää vyötä, julkaisi 95 kohdan listan: asiakasmaksuja korotetaan, luokkakoot kasvavat, vanhuspalveluihin rakennemuutos

Turun kaupungin on tarkoitus säästää 59 miljoonaa euroa vuosina 2020–2023.

Turku
Ihmiset kävelevät Turun kaupungintalon edustalla.
Turun kaupunki aikoo säästää seuraavan neljän vuoden aikana lähes 60 miljoonaa euroa. Paula Collin / Yle

Turku aikoo toteuttaa 95 erilaista toimenpidettä säästääkseen 59 miljoonaa euroa vuoteen 2023 mennessä. Kyse on sopeutustavoitteesta, jolla halutaan puuttua erityisesti kalliisiin palvelurakenteisiin.

Konsultti, hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä Perlaconista selvitti aiemmin tänä vuonna, että Turussa kuluu moniin palveluihin enemmän rahaa kuin muissa Suomen suurissa kaupungeissa.

Turun kuluvan vuoden talous uhkaa viimeisimmän ennusteen mukaan painua noin 60 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Ensi vuonna talous on ennusteen mukaan yhä 40 miljoonaa euroa pakkasella.

Tulevassa talousarviossa kunnallisveron esitetään pysyvän ennallaan 19,50 prosentissa. Investointeja tehdään noin 106 miljoonalla eurolla. Valtionosuudet kasvavat noin 15 miljoonaa euroa.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve on esitellyt Turun ensi vuoden talousarviota ja talouden sopeuttamisohjelmaa kaupunginvaltuustolle tänään maanantaina.

Muutoksia rakenteisiin

Suurimmat sopeutustoimet kohdistuvat hyvinvointitoimialalle, josta syntyy isoin osa kaupungin menoista. Yksittäisistä säästökohteista suurin on vanhuspalvelujen rakenneuudistus, jonka arvioidaan tuovan noin 15 miljoonan euron säästöt.

Uudistus tarkoittaa, että tehostetun palveluasumisen paikkoja sekä lyhytaikaista intervallihoitoa lisätään seuraavan viiden vuoden aikana. Samalla lisätään merkittävästi välimuotoisten asumispalvelujen tarjontaa. Näiden myötä pyritään luopumaan vanhuskeskusten pitkäaikaisesta laitoshoidosta ja kotihoidon intensiivisimmästä palveluluokasta.

Sopeutusohjelmassa esitetään myös muun muassa päiväkotiverkon tehostusta. Perusopetuksen ryhmäkokoja esitetään kasvatettavaksi 0,5 oppilaalla.

Sopeutusohjelmaa laatimassa ollut Eero Laesterä kertoo, että vaikka Turku kasvaa, syntyvyys vähenee.

– Varhaiskasvatuksen palvelutarve tulee alenemaan ja näin käy myöhemmin myös perusopetuksen palvelutarpeelle, Laesterä sanoo.

Kaupungin ikääntyminen on kuitenkin rajua, ja ikääntyneiden palvelutarpeeseen ennustetaan jopa 20 prosentin kasvua vuoteen 2025 mennessä.

Maksuja korotetaan

Palvelurakenteiden uudistusten lisäksi sopeutusohjelmaan kuuluu asukkaille nopeammin näkyviä toimia, jotka liittyvät lähinnä erilaisten maksujen korotuksiin. Kaupunki haluaa muun muassa nostaa vanhus- ja vammaispalvelujen asiakasmaksuja ja laskuttaa jatkossa sairaanhoitajakäynnistä.

Lisäksi kaupunki aikoo laajentaa pysäköinnin maksullisuusaluetta, kasvattaa maksullisuusaikaa ja korottaa pysäköintimaksuja. Myös joukkoliikenteen kertalippujen hinnankorotus tuo tuloja.

Kaupunginjohtaja Minna Arven mukaan kaupunki haluaa jatkossa toimia entistä asukas- ja asiakaslähtöisemmin. Vaikka osa sopeutustoimista vaikuttaakin maksujen korotuksiin, rakenteellisilla muutoksilla pyritään tuottamaan entistä laadukkaampia palveluita.

95 sopeutustoimen lista löytyy kokonaisuudessaan Turun kaupungin verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun) (pdf).

Tavoite on mahdollinen

Eero Laesterän mukaan Turun kaupungin sopeuttamisohjelma ei ole kovin radikaali verrattuna esimerkiksi Kouvolan ja Rauman vastaaviin. Turussa ei esimerkiksi puututa rajusti kouluverkkoon, kuten Kouvolassa ja Raumalla tehtiin.

Laesterän mukaan sopeutusohjelma olisi kuitenkin syytä päästä käynnistämään pikaisesti.

– Nyt olisi hyvä sopia koko paketista, koska se pystyy harvoin täyttymään täydellisesti. Onneksi yleensä osa keinoista onnistuu odotettua paremmin.

Myös kaupunginjohtajan mukaan sopeutustavoite ja -ohjelma on mahdollinen. Jos kaikki sujuu suunnitellusti, Turun talous voisi olla plussalla vuoden 2023 lopulla. Tuolle tilikaudelle laskettu ylijäämä on 5,6 miljoonaa euroa.

Turun kaupungin vuosibudjetti on noin 1,5 miljardia euroa.

Kaupunginhallitus saa Turun kaupungin talousarvion käsiteltäväkseen ensi viikolla. Käsittely jatkuu toisessa kokouksessa marraskuun alussa. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi asia tulee marraskuun puolivälin tienoilla.