1. yle.fi
  2. Uutiset

Kemin biotuotetehtaan liikennesuunnitelmat ovat nyt tapetilla – alueen asukkaat ovat huolissaan vanhojen tieyhteyksien katkeamisesta sekä uusien reittien vaaroista ja haitoista

Yksikään nyt esillä olevista kolmesta kaavavaihtoehdosta ei toteudu sellaisenaan. Suunnitelmia hiotaan huomautusten ja lausuntojen perusteella.

Kemin biotuotetehdas
Karihaaran liikennevalot Kemissä ja Metsä Groupin tehdas liikennevalojen taustalla
Biotuotetehtaan tulo on muuttamassa lähivuosina tuntuvasti Lapintien risteysaluetta ja Sahansaarenkatua ympäristöineen. Antti Ullakko / Yle

Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan aiheuttamat liikennejärjestelyt huolettavat erityisesti tehtaan lähialueella eli kaupungin pohjoisosassa asuvia. Metsä Fibren uusi tehdas kasvattaisi huomattavasti rekka- ja junakuljetusten määrää Sahansaarenkadun ympäristössä. Junia varten suunnitteilla on uusi raideyhteys rekkaväylän kylkeen, mikä edellyttää jopa useita eritasoliittymiä.

Muutokset tuntuisivat laajalla alueella eli Karihaarassa, Koivuharjulla, Marttalassa, Ristikankaalla, Torvisessa ja Vainiossa.

Epäkohdat kannattaa tuoda esille nyt

Kemin kulttuurikeskuksen yli 200-paikkainen auditorio täyttyi maanantai-iltana lähes kokonaan, kun esittelyssä olivat luonnosvaihtoehdot pohjoisten kaupunginosien tulevista liikennemuutoksista. Monet toivat esille huolensa muun muassa melusta, vanhojen kulkureittien katkeamisesta ja läpiajoliikenteen lisääntymisestä myös omakotitaloalueiden kaduilla. Myös alueen palveluiden puolesta pelätään, jos suorat tieyhteydet katkaistaan.

Niin kaavamuutoksia suunnitellut Rambollin konsultti Merja Isteri kuin Kemin suunnittelupäällikkö Jani Hiltunenkin sanovat, että yksikään nyt esillä olevista kolmesta kaavavaihtoehdosta ei toteudu sellaisenaan. Huomautusten ja lausuntojen perusteella suunnitelmia hiotaan ja eri vaihtoehtojen parhaita ratkaisuja saatetaan yhdistää.

Uusi raideyhteys halkoo alueen

Määräävä tekijä tuleville muutoksille on uusi raideyhteys, joka vaatii risteävälle muulle liikenteelle joko ali- tai ylikulun. Eritasoliittymän rakentaminen ei esimerkiksi tehdasalueen lähistöllä Karihaaran taajamassa ole ongelmatonta, vaikka edes kustannuksia ei pohdittaisi.

Pajusaarentiellä on odotettavissa iso muutos, sillä näyttää todennäköiseltä, että Sahansaarenkadun rekkaparkki ja uusi raideyhteys katkaisevat suoran tieyhteyden ja jopa kevyen liikenteen väylän keskustan ja Sotisaaren väliltä.

Sahasaarenkadun ja Pajusaarenkadun risteys Kemin Pajusaaressa.
Näillä näkymin tämä T-risteys poistuu ja Sahansaarenkadulta ei enää voi kääntyä keskustan suuntaan. Myös kulku Sotisaaren ja keskustan välillä tätä reittiä siis estyisi.Antti Ullakko / Yle

Tornionkadun varalle on laadittu erilaisia vaihtoehtoja, jotka joko kokonaan tai osittain katkaisevat kulkumahdollisuudet. Yhdessä suunnitelmassa Sahansaarenkadun yli pääsisi vain kevyt liikenne ylikulkua pitkin, toisessa kartassa alueelle on piirretty kiertoramppi, jota kautta autoliikenne voisi kulkea Tornionkadulle.

Pohjoisten kaupunginosien ja keskustan välisen liikenteen pääväyläksi suunnittelupöydillä on nähty Lapintie. Alueen asukkaat toivat yleisötilaisuudessa painokkaasti esille myös Tornionkadun-Koivuharjunkadun sekä Pajusaarentien-Lehtokadun tärkeyden niin autoilla liikkuville kuin kevyelle liikenteelle.

Tasoristeys Kemin Karihaaran kaupunginosassa.
Uusi raideyhteys poistaisi käytöstä useita tasoristeyksiä Kemin pohjoisosissa.Antti Ullakko / Yle

Vainion alueella asuvat kantavat huolta muun muassa Lapintien linjauksista, raskaan liikenteen lisääntymisestä ja autojen kauttakulkuliikenteen kasvamisesta omakotitaloalueen kapeilla kaduilla.

Vainiontiellä asuva Tapio Karjula kantaa huolta Lapintien ja Sahansaarenkadun risteysjärjestelyistä. Ne voisivat pienentää asuinalueen ja risteysalueen välistä viheraluetta. Lisäksi risteysalueen korottamisen pelätään lisäävän melua ja pakokaasuhaittoja alueella

– Lisäksi huolettaa Lapintien linjaus. Yhdessä vaihtoehdossa Lapintie kulkisi hyvin lähellä, aivan omakotitonttien rajaa pitkin.

Myös alueen palvelut olisi nykyistä vaikeampi saavuttaa, jos pohjoisen ja etelän välinen eli Tornionkadun ja Koivuharjunkadun yhteys katkeaisi Sahansaarenkatuun.

Mitä enemmän palautetta, sitä parempi

Tähän mennessä kaavamuutosluonnoksista on jätetty huomautuksia vielä vähänpuoleisesti, mutta suunnittelupäällikkö Jani Hiltunen uskoo, että yleisötilaisuuden jälkeen mielipiteensä esittävät kymmenet henkilöt ja yhteisöt.

– Mitä enemmän palautteita saadaan, sitä parempi. Niiden pohjalta voidaan koota mahdollisimman hyvä kokonaisuus, jossa mahdollisimman moni yksityiskohta on ratkaistu tyydyttävällä tavalla.

Kaavamuutoksista voi jättää huomautuksensa (siirryt toiseen palveluun) tiistaihin 22. lokakuuta asti. Loppuvuoden ajan ratkaisuja pohditaan suunnittelupöydillä ja vuodenvaihteen tienoilla tuodaan nähtäville enää yksi suunnitelma, josta on pyritty saamaan toteutuskelpoinen. Kaavaehdotukseen voi kuukauden ajan jättää huomautuksensa.

Sen jälkeen tilanne arvioidaan, ja jos suunnitelmaa pidetään tarpeeksi hyvänä, se menee helmi-maaliskuussa valtuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

Raha ja maksaja?

Suunnitelmissa on vielä runsaasti kysymysmerkkejä ja tarkennettavaa. Muun muassa liikennevaikutukset laajemmalle alueelle, esimerkiksi moottoritielle ja Nelostielle, vaativat vielä laskelmia.

Niin ikään eri vaihtoehtojen kustannuksista ei ole juuri puhuttu. Suunnittelupäällikkö Jani Hiltusen mukaan kustannuksia on arvioitu vasta karkealla tasolla, mutta hintalappuja ei vielä ole voitu laittaa, koska monet käytännön ratkaisut vaativat lisää selvittelyä eikä niiden kustannuksia pystytä vielä arvioimaan. Vähintäänkin lukuisista miljoonista euroista puhutaan joka tapauksessa.

Muutosten maksajiakaan ei vielä tiedetä. Toimijoita on vähintään kolme: Kemin kaupunki, tehdasta suunnitteleva Metsä Group sekä valtio Väyläviraston kautta.

Hiltunen sanoo, että alkuvuoteen mennessä päästäneen yhteisymmärrykseen siitä, kuka maksaa mitäkin ja millä aikataululla mitäkin toteutetaan.

Haluatko tietää, mitä kotiseudullasi tapahtuu? Onhan sinulla jo puhelimessasi Ylen Uutisvahti? Lataa se tästä (siirryt toiseen palveluun)

Tilaa Läheltä-niminen uutiskirjeemme sähköpostiisi (siirryt toiseen palveluun)

Lisää aiheesta:

Kemin biotuotetehtaan YVA huolettaa – paikalliset ympäristövaikutukset näkyisivät eniten merijäässä ja liikenteessä: "Meri on meille yhtä tärkeä kuin Levi kittiläläisille"

Kemin biotuotetehdas sulattaa kevätjäätä ja saattaa muuttaa ulkoilureittejä tehtaan lähellä – uusi ratayhteys poistaisi tasoristeyksiä ja liikenne voisi kulkea "kuilussa"

Biotuotetehdas nosti Keski-Suomen taantumasta – puolentoista miljardin tehdashanke herättää tulevaisuustoivoa myös Kemissä

Ajoksen meriväylän syventämiseen suunnittelurahaa ensi vuodelle

Hallituksen budjettiehdotus Lapissa: Ajoksen syventäminen alkuun, kuljetustuki pysyväksi, polttoaineverot nousevat

Lue seuraavaksi