Hyppää sisältöön

Avioliittojen suosio laskee Lapissa hieman nopeammin kuin muualla Suomessa

Viime vuonna lappilaiset solmivat lähes kolmanneksen vähemmän avioliittoja kuin 10 vuotta aikaisemmin.

Kuva: Laura Tolonen / Yle

Lapissa solmitaan yhä vähemmän avioliittoja. Vuonna 2008 vihkivalan vannoi 1 777 lappilaista¹, mutta kymmenen vuotta myöhemmin määrä oli vain 1 217 eli lähes kolmannes vähemmän.

Näissä luvuissa ovat mukana vain eri sukupuolta olevien henkilöiden avioliitot, ja niissä on kyse avioliittoon menneiden lappilaisten määrästä, ei avioliittojen määrästä.

Koko maassa morsianten ja sulhasten määrä putosi vastaavasti lähes 30 prosenttia, eli hivenen hitaammin kuin Lapissa.

Avioliiton solmineiden henkilöiden määrä Lapissa ja koko maassa. Lapin kuvaaja on sininen ja asteikko oikealla (0 – 2 500). Koko maan kuvaaja on punainen ja asteikko vasemmalla (0 – 70 000). Suorat kapeat viivat osoittavat koko jakson trendin. Kuva: Jyri Tynkkynen / Yle

Lähde: Tilastokeskus

Erot ovat pysyneet samalla tasolla

Siinä, missä avioliittoja solmitaan aiempaa vähemmän, niistä erotaan suurin piirtein samaa tahtia kuin ennenkin. Vuosien välillä on kuitenkin suuria eroja, kuten alla olevasta kuvaajasta näkyy, mutta keskimäärin tilanne on pysynyt lähes samana.

Koko Suomessa on nähtävissä aavistuksenomainen laskeva trendi, mutta vuosittaisten heilahduksien vuoksi siitä ei kannata tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Lapissa puolestaan trendiä kuvaava viiva on likimain vaakasuorassa, eli avioerot eivät ole käytännössä sen enempää lisääntymässä kuin vähentymässäkään.

Avioliiton purkaneiden henkilöiden määrä Lapissa ja koko maassa. Lapin kuvaaja on sininen ja asteikko oikealla (680 – 880). Koko maan kuvaaja on punainen ja asteikko vasemmalla (25 000 – 28 000). Suorat kapeat viivat osoittavat koko jakson trendin. Kuva: Jyri Tynkkynen / Yle

Lähde: Tilastokeskus

Sateenkaariavioliitot vielä harvassa – varsinkin Lapissa

Suomessa on ollut mahdollista virallistaa samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhde ns. rekisteröidyssä parisuhteessa vuosina 2002 – 2017 ja sukupuolineutraalissa avioliitossa vuodesta 2017 alkaen. Vuosina 2008 – 2018 Suomessa rekisteröitiin 2 790 parisuhdetta² ja solmittiin 941 avioliittoa samaa sukupuolta olevien henkilöiden kesken.

Todellisuudessa ns. sateenkaariavioliittoja on nykyisin enemmän, koska suuri osa rekisteröidyistä parisuhteista on vaihtunut lainmuutoksen jälkeen avioliitoiksi. Tilastokeskus laskee ne kuitenkin edelleen rekisteröityinä parisuhteina, koska sellaisiksi ne solmittiin.

Sateenkaariliittojen määrät pysyivät vuosittain varsin vakaalla tasolla vuoteen 2017 asti, jolloin avioliittolakiin lisättiin samaa sukupuolta olevien henkilöiden liitot. Lakimuutos näkyy alla olevassa kuvaajassa selvänä hyppäyksenä vuonna 2017.

Uusien rekisteröityjen parisuhteiden ja samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliittojen määrä vuosittain koko maassa. Kuva: Jyri Tynkkynen / Yle

Lähde: Tilastokeskus

Lapissa samaa sukupuolta olevien henkilöiden virallisia liittoja on yhä varsin vähän. Tilastokeskuksen mukaan vuosina 2008 – 2018 solmittiin 73 sellaista sateenkaariliittoa, joissa ainakin toinen osapuoli on Lapista.

Sellaisten uusien rekisteröityjen parisuhteiden ja samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliittojen määrä, joissa ainakin toinen osapuoli on Lapista. Kuva: Jyri Tynkkynen / Yle

Lähde: Tilastokeskus

¹ Luku on pariton, koska osa on mennyt naimisiin ei-lappilaisen tai ulkomaalaisen henkilön kanssa.

² Samaa sukupuolta olevien henkilöiden kohdalla tilastotieto kertoo liittojen määrän (eikä yksittäisisten henkilöiden määrää, kuten samaa sukupuolta olevien liittojen kohdalla)

.
.