1. yle.fi
  2. Uutiset

Jyväskylän Puistokatu ei ole pian entisensä – vanhoja lehmuksia joudutaan kaatamaan rankalla kädellä

Jyväskylä
Puistokatu
Puistokadun kevyenliikenteen järjestelyihin toivotaan kommentteja kaupunkilaisilta. Arvo Vuorela / Yle

Jyväskylän Puistokatua reunustavat noin 120 lehmusta luovat kadulle sen nimen mukaisen puistomaisen tunnelman. Lähivuosina kadun ilme kuitenkin muuttuu radikaalisti. Jyväskylän kaupungin jo vuonna 2008 teettämän kuntotutkimuksen mukaan monet kadun puista kärsivät sieni- ja lahovaurioista ja ne on uusittava turvallisuussyistä.

Puita kaadetaan ja niiden tilalle istutetaan uusia, kun Puistokadulla ja Puistotorin puiston alueella aloitetaan saneeraus vuonna 2021.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, kuinka suuri osa puista joudutaan uusimaan ja tehdäänkö työtä vaiheittain vai kertarysäyksellä. Jyväskylän kaupungin rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalaisen mukaan paras toimintatapa ratkaistaan saneeraustyön suunnittelun yhteydessä.

Koikkalainen myöntää, että joitain kadun osia saatetaan joutua parturoimaan rankallakin kädellä. Tilalle on kuitenkin tarkoitus istuttaa riittävän suurikokoisia uusia puita, että kadun puistomainen luonne palautuisi mahdollisimman pian.

Istutus- ja hoitovirheet syynä puiden vaurioihin

Valtaosa Puistokadun lehmuksista on istutettu vuonna 1939. Puilla on siis jo kohtuullisesti ikää, mutta hyvissä olosuhteissa lehmukset säilyvät elinvoimaisina paljon kauemminkin. Puistokadulla puut on kuitenkin istutettu melko lähelle ajorataa, eikä niiden juurilla ole tarpeeksi kasvutilaa, Koikkalainen kertoo.

Kaupungin teettämän raportin mukaan laho- ja sienivauriot ovatkin osin seurausta puiden istutus- ja hoitotapoihin liittyvistä virheistä, jotka johtuvat aikanaan vallalla olleista hoito- ja istutusohjeista.

Koikkalainen arvio, että myös monella muulla seikalla voi olla vaikutusta puiden elinkelpoisuuteen vilkkaasti liikennöidyn kadun varressa. Puistokadulla ajaa noin 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Syksyisiä kellastuneita lehtiä lehmuksissa.
Puistokadun lehmukset kärsivät sienitaudeista ja lahosta.Eija Heikkilä / Yle

Kaupunkilaiset saavat osallistua remontin suunnitteluun

Puistokadun ja Puistotorin puiston saneerauksen suunnittelu on juuri käynnistymässä.

Tavoitteena on laatia toteutussuunnitelma kadun liikennetilan jäsentelystä, johon kuuluvat muun muassa ajokaistojen sekä kävely- ja pyöräväylien sijainnit.

Koikkalaisen mukaan erityisesti kevyen liikenteen järjestelyt Puistokadulla ovat olleet joidenkin käyttäjien mielestä ongelmallisia. Niihin, ja muihinkin katuremontin suunnitelmiin, toivotaan kommentteja yleisöltä. Jyväskylän kaupunki järjestää kaikille avoimen suunnittelun aloitustilaisuuden tiistaina 22.10. klo 18-20 Puistokadun päiväkotikoulun ruokalassa, osoitteessa Puistokatu 7-9.

Suunnitelmien on tarkoitus valmistua ensi vuoden kuluessa ja varsinaisen saneeraustyön suunnitellaan alkavan keväällä 2021.

Hannikaisenkadun tulvimista voisi hillitä jo Puistokadulla

Puistokadun saneerauksen yhteydessä tutkitaan myös mahdollisuuksia hulevesien luonnonmukaiseen hallintaan. Puistotoria sekä mahdollisesti myös Puistokadun viherkaistaa tullaan hyödyntämään hulevesien viivytyksessä. Pahimpien rankkasateiden aikaan valumavesien viivyttäminen keskusta-alueen yläosissa voisi hillitä Hannikaisenkadulla ajoittain ilmeneviä tulvia.

Hulevesien hallinnassa suunnittelun lähtökohtana käytetään Puutarhakadulla kokeiltua Green street-mallia. Mallissa katutilaan lisätään läpäisevää pintaa erilaisten viherpainanteiden ja istutusalueiden avulla. Läpäisevän pinnoitteen kautta vesi ohjautuu maanalaiseen viivyttävään rakenteeseen. Samalla toteutetut hulevesirakenteet tuovat vihreyttä olemassa olevaan kaupunkiympäristöön.

Lue seuraavaksi