Lapin ja Länsi-Pohjan yhteinen suunnitelma synnytysten hoitamisesta karahti kiville

Sairaanhoitopiirien neuvottelut synnytysten järjestämisestä ovat keskeytyneet, kertoi Länsi-Pohjan vs. sairaanhoitopiirin johtaja Jyri J. Taskila maanantaina.

synnytyssairaalat
vauvalla nimikyltti ranteessa
Synnytysten määrä on ollut laskussa sekä Länsi-Pohjassa että Lapin sairaanhoitopiirissä.AOP

Lapin sairaanhoitopiireiltä vaadittu suunnitelma synnytysten järjestämisestä tuotiin pöytään maanantaina pohjoisen Erva-alueen sairaanhoitopiirien johdon kokouksessa Oulussa.

Lappi hylkäsi Länsi-Pohjan esityksen, jonka mukaan synnytykset Kemissä jatkuisivat siihen saakka, että maakunta ottaa sote-palvelut vastuulleen. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että Länsi-Pohjassa synnytettäisiin vielä useita vuosia.

Esityksen teki Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin vs. johtaja Jyri J. Taskila. Reunaehtona oli, että synnytysten määrä Kemissä säilyy yli neljässäsadassa.

Lapin sairaanhoitopiirin johtoa kokouksessa edustivat sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela ja johtajaylilääkäri Jukka Mattila. Lapin edustajat tekivät tiettäväksi, ettei Länsi-Pohjan esitys tule kysymykseen.

– Muita esityksiä ei kokouksessa tehty. Katson, että edellytyksiä neuvottelujen jatkamiselle ei ole, Taskila sanoo.

Yhteisyritys nähdään maakunnassa rahoitusriskinä

Lapin sairaanhoitopiirin mielestä keskittäminen on ratkaistava ennen kuin maakunta aloittaa sote-palvelujen vastuullisena järjestäjänä. Johtajaylilääkäri Jukka Mattilan mukaan synnytysten jatkuminen Kemissä vaikeuttaisi maakunnan valmistelua.

– Maakunta tulee vastaamaan koko maakunnan sote-palveluista. Sillä rahalla, mitä Lapilla on käytettävissä, ei ole mahdollista ylläpitää kahta näin laajan päivystyksen sairaalaa, Mattila sanoo.

Taustalla Lapin huolessa on vääjäämättä se, että nykyisellään Länsi-Pohjan synnytyksiin tarvittavat eurot sisältyvät Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa tehtyyn palvelusopimukseen.

Jukka Mattilan mukaan on tärkeä huolehtia, että yhteisyrityksen toiminta sopeutetaan siihen, mitä se tosiasiassa hoitaa. Hän toteaa, että kun synnytystoiminta keskitetään, pitäisi Länsi-Pohjan alueen kuntien varmistaa, etteivät siihen varatut rahat jää Mehiläiselle.

Molemmissa sairaaloissa synnytetään nyt poikkeusluvilla

Molemmilla sairaanhoitopiireillä on nyt voimassa ministeriön myöntämä poikkeuslupa synnytysten hoitamiselle.

Länsi-Pohjan lupa päättyy vuoden 2020 lopussa. Lapin sairaanhoitopiiri saa jatkaa synnytyksiä vuoden 2022 loppuun saakka.

Sosiaali- ja terveysministeriö on lupia myöntäessään edellyttänyt, että sairaanhoitopiirit tekevät kuluvan vuoden loppuun mennessä suunnitelman siitä, miten ne aikovat synnytykset hoitaa sairaaloiden välisessä työnjaossa.

Kuinka asiassa nyt edetään, on vielä ainakin osaksi ratkaisematta.

Jyri J. Taskilan mukaan asiaa käsitellään seuraavassa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallituksessa ja samalla linjataan jatkosuunnitelmia.