Opettajankoulutuksen menettänyt Savonlinna iloitsee uusista koulutusaloista – harvinaiset alat tuovat kaupunkiin satoja uusia opiskelijoita

Savonlinnassa koulutetaan ensi syksystä lähtien kouluhyvinvointiin suuntautuneita sosionomeja, liikunnanohjaajia ja turvallisuusalan asiantuntijoita.

ammattikorkeakoulut
Xamkin Savonlinnan yksikkö.
Savonlinnan kampukselta valmistuu tulevaisuudessa kouluhyvinvointiin suuntautuneita sosionomeja, liikunnanohjaajia ja turvallisuusalan tradenomeja.Esa Huuhko / Yle

Savonlinnassa on katse tiukasti tulevaisuudessa. Kaupunki on toipumassa opettajankoulutuslaitoksen lähdön aiheuttamasta iskusta. Ensi syksynä Savonlinnassa aloittaa kolme uutta koulutusalaa, jotka ovat herättäneet suurta kiinnostusta jo nyt.

Savonlinnasta valmistuu jatkossa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) kouluttamia kouluhyvinvointiin suuntautuneita sosionomeja, liikunnanohjaajia ja turvallisuusalan asiantuntijoita. Vuotuisia aloituspaikkoja on kaikkiaan 150.

Uudet koulutusalat ovat osa hallitukselta kuukausi sitten saatua tukipakettia. Alat valittiin tarkasti muun muassa niiden harvinaisuuden perusteella.

Esimerkiksi kouluhyvinvointiin suuntautuvaa sosionomikoulutusta ei ole tarjolla missään muussa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa. Koulutuksesta valmistuneet ovat päteviä työskentelemään muun muassa koulukuraattoreina.

Sosiaalialan yliopettaja Johanna Hirvonen iloitsee uuden sosionomikoulutuksen herättämästä kiinnostuksesta.

– Olen jo näin alkuvaiheessa saanut yhteydenottoja eri puolilta Suomea. Tämä on päänavaus erikoistuvaan koulutukseen, jossa voi suuntautua nimenomaan kouluhyvinvointiin.

Hyvät puitteet liikunnanohjaajakoulutukselle

Uusista koulutusaloista päätettäessä painotettiin myös niiden vetovoimaisuutta. Savonlinna sai 70 aloituspaikkaa himoittuun liikunnanohjaajakoulutukseen. Tällä hetkellä liikunnanohjaajaksi voi opiskella neljässä ammattikorkeakoulussa Rovaniemellä (siirryt toiseen palveluun), Kajaanissa (siirryt toiseen palveluun), Vierumäellä (siirryt toiseen palveluun) ja Helsingissä (siirryt toiseen palveluun).

Savonlinna soveltuu kuntoutus- ja terveysalan koulutusjohtajan Outi Pyöriän mielestä hyvin liikunnanohjaajakoulutuksen uusimmaksi järjestäjäksi.

– Täällä korostuu luontoliikunta. Meillä on myös Tanhuvaaran urheiluopisto, jossa on hyvät puitteet urheilulle. Lisäksi meillä on pieneen kaupunkiin nähden paljon menestyksekkäitä urheiluseuroja, jotka ovat kovasti kaivanneet lisäpotkua.

Koulukuraattoreille ja turvallisuusosaajille on kysyntää

Savonlinnassa aloittaa ensi syksynä 40 kouluhyvinvointiin suuntautuvaa sosionomiopiskelijaa. Johanna Hirvonen tietää, että koulukuraattoreiden tarve kasvaa tulevaisuudessa.

– Hallitusohjelmaan on kirjattu oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen. Myös mahdollisesti toteutuva oppivelvollisuuden laajentaminen perusopetuksesta toiselle asteelle lisää tarvetta oppilashuollon palveluihin.

XAMK:n sosiaalialan yliopettaja Johanna Hirvonen.
Sosiaalialan yliopettaja Johanna Hirvonen pitää Savonlinnan saamaa kouluhyvinvointiin suuntautunutta sosionomikoulutusta hienona mahdollisuutena.Esa Huuhko / Yle

Sosiaalialan lisäksi myös turvallisuusalalla on pulaa koulutetusta työvoimasta. Turvallisuusalan tradenomikoulutuksesta voi valmistua esimiestyöhön ja työllistyä esimerkiksi turvallisuuspäälliköksi, riskienhallinnan suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin tai turvallisuusalan kouluttajaksi.

Tällä hetkellä turvallisuusalan tradenomiksi voi opiskella vain eteläsuomalaisessa Laureassa. Ensi syksynä Savonlinnassa alkavaan koulutukseen on 40 aloituspaikkaa.

Aloituspaikkojen täyttyminen ei ole kuitenkaan itsestäänselvää. Esimerkiksi vuosi sitten syksyllä Savonlinnassa alkaneeseen teollisen puurakentamisen insinöörikoulutukseen kaivataan lisää opiskelijoita.

Uusien koulutusalojen uskotaan kuitenkin houkuttelevan hakijoita. Johanna Hirvonen suhtautuu luottavaisesti ensi kevään yhteishakuun. Myös Outi Pyöriä uskoo uusien koulutusalojen kiinnostavuuteen. Savonlinnan kampuksen ilmapiiriä Pyöriä kuvailee ystävälliseksi.

– Opiskelijat viihtyvät yhteisöllisellä kampuksella. Se on tärkeä voimavara.

Tilajärjestelyjä ja uusia työpaikkoja

Savonlinnassa laaditaan parhaillaan uusien koulutusalojen opetussuunnitelmia. Sitten huomio kiinnittyy tiloihin.

– Tullessani tänne meitä oli tuhat, tällä hetkellä meitä on täällä kuutisensataa. Kyllä täällä tilaa on, mutta toki joudumme miettimään tilajärjestelyjä, Outi Pyöriä sanoo.

Uusien koulutusalojen myötä avautuu myös uusia työpaikkoja opettajille.

Johanna Hirvonen nostaa esiin myös työharjoittelupaikkojen merkityksen. Uusi sosionomikoulutus on saanut myönteistä vastakaikua Savonlinnalta: kaupunki tarjoaa koulujaan harjoittelupaikoiksi opiskelijoille.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kustannusarvio Savonlinnan yksikön uusille koulutusaloille (siirryt toiseen palveluun) on noin kymmenen miljoonaa euroa. Xamk sopii koulutusten rahoituksesta erikseen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Lue myös:

Savonlinnalle oma tukipaketti Rinteen hallitukselta – "Olen erittäin tyytyväinen hallitusohjelmaan”

Aluetutkija ymmärtää kolhittua Savonlinnaa: "OKL:n lähtö on valtava ulkoinen sokki"

Savonlinnan toiveille kylmää kättä riihestä – “Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä”