Hyppää sisältöön

Ely-keskus kannustaa hakemaan tukea kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten kunnostamiseksi

Keskuksen mukaan Lapissa on saatu erinomaisia tuloksia arvokkaiden rakennusten ja niiden pihapiirien korjauksista.

Raja-Joosepin kenttä on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö ja suojelukohde. Kuva: Metsähallitus / UK-puiston Facebook-sivut

Lapin ely-keskus kannustaa hakemaan avustuksia arvokkaan rakennusperinnön hoitamiseksi. Ely-keskus neuvoo mahdollisia hakijoita muun muassa Pohjois-Suomen ely-keskusten tuottamista uusista toimintamalleista.

Keskuksen mukaan Lapissa on saatu erinomaisia tuloksia kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ja niiden pihapiirien korjauksista.

ELY-keskuksilla on vuosittain 850 000 euroa valtion budjettirahaa jaettavaksi avustuksina rakennusperinnön hoitoon. Tukea voidaan myöntää rakennusten yksityisille omistajille sekä rakennusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille niiden itse omistamiin rakennuksiin.

Avustus tulee käyttää kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun tai muuhun parantamiseen. Avustusta voidaan myöntää seuraaville kohteille.

  • Suojellut rakennukset
  • Merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön tai arvokkaaseen maisema-alueeseen kuuluvat kohteet
  • Muutoin kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet

Tarkoituksena säilyttää rakennuksen ominaisluonne

Korjaus- ja kunnostustöiden tulee tähdätä siihen, että rakennus säilyy hyväkuntoisena. Niitä voidaan tehdä myös rakennuksen pihapiirissä tai muussa välittömässä ympäristössä.

Tyypillisesti avustus kattaa katon, seinien, perustusten, ikkunoiden, ovien tai tulisijojen korjaustyöt. Niiden toteutukselle on määritelty seuraavat ehdot.

  • Säilytetään rakennuksen ja alueen ominaisluonne sekä historialliset erityispiirteet.
  • Vältetään rakennusosien tarpeetonta uusimista. Korjattaessa tehdään mahdollisimman pieniä muutoksia.
  • Rakennuksen käyttö sopeutuu rakennuksen historialliseen luonteeseen.
  • Käytetään rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisia työtapoja.
  • Käytetään perinteisiä rakennusmateriaaleja, jotka sopivat rakennukseen.

Avustusten hakuaika päättyy 30. päivä marraskuuta.