Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirille huomautus hankintalain noudattamatta jättämisestä Meri-Lapin sote-ulkoistuksessa

Sairaanhoitopiiri päättää itse siitä, miten se reagoi huomautukseen.

julkiset hankinnat
Länsi-Pohjan keskussairaalan ovissa tarrat Mehiläinen Länsi-Pohja.
Osa Meri-Lapin sotepalveluista on ulkoistettu Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:lle.Yle / Antti Heikinmatti

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 11.10.2019 antaman päätöksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei noudattanut hankintalakia, kun se teki muutoksia sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistusta koskevaan hankintasopimukseen.

KKV:n erityisasiantuntija Anni Vanosen mukaan sairaanhoitopiiri päättää itse, miten se reagoi huomautukseen.

– Sillä on ohjaava vaikutus. Hankintayksikkö arvioi itse, miten se huomioidaan, hän sanoo.

Kilpailuvirastolla olisi ollut periaatteessa mahdollisuus käyttää kovempiakin keinoja.

– Kun sopimukseen tehdään olennaisia hankintalain vastaisia muutoksia, voidaan niitä katsoa suorahankintana, Vanonen sanoo.

EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi tehdä markkinaoikeudelle esityksen esimerkiksi seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen, määräämiseksi.

Vanosen mukaan merkittävimmät virheet tehtiin jo hankintamenttelyssä 2017, mutta KKV:llä ei ollut enää ajallista toimivaltaa tehdä niistä markkinaoikeusesitystä.

– Virastolla on kuusi kuukautta ottaa asia käsittelyyn sopimuksen tekemisen jälkeen. Selvitystoimenpiteiden aloittamisesta on kuusi kuukautta aikaa tehdä esitys markkinaoikeudelle.

Kemin, Keminmaan, Tornion ja Simon kunnanvaltuustot päättivät yhteisyrityksen perustamisesta kokouksissaan 13.11.2017. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus teki 17.11.2017 hankintapäätöksen, jolla valittiin yhteisyrityskumppaniksi Mehiläinen ryhmittymä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto pyysi 19.7.2018 ensimmäisen selvityksen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä.

KKV luotti sairaanhoitopiirin vastauksiin

Vanonen toteaa, että KKV:llä oli toimivaltaa tehdä markkinaoikeusesitys huhtikuussa 2019 tehdyissä muutoksissa.

– Silloin kokonaishinnassa tapahtuneissa muutoksissa oli isoilta osin kysymys kustannusten laskennoissa tapahtuneiden virheiden korjaamisesta. Kokonaisuus huomioon ottaen huomautus oli tarkoituksenmukaisin keino puuttua, Vanonen sanoo.

Kun tieto kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkinnasta tuli julki, syyttivät alueen kuntajohtajat sairaanhoitopiirin johtajaa harhaanjohtavien tietojen välittämisestä.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin jäsenkunnista yhteisyrityksessä mukana olevat kunnat toimittivat omasta aloitteestaan omat vastauksensa selvityspyynnöissä esitettyihin kysymyksiin.

Vanonen korostaa, että KKV otti huomioon tutkinnassaan kaiken sille toimitetun materiaalin.

– Meidän on voitava luottaa siihen, että meille annetaan oikeaa tietoa, kun pyydämme selvitystä, Vanonen sanoo.

Lue lisää: Meri-Lapin jättimäisestä sote-ulkoistuksesta valituksia, tutkintoja ja jopa virkarikossyytöksiä – listasimme tapaukset