Saimaalla elää nyt 410 norppaa – kanta jatkaa hidasta kasvua

Välitavoite 400 saimaannorpasta saavutettiin etuajassa.

saimaannorppa
Saimaannorppa kivellä.
Saimaalla elää tuoreen arvion mukaan yli 400 norppaa.Kari Saastamoinen / Yle

Saimaannorppien määrä jatkaa hidasta kasvua. Metsähallituksen tuoreimman arvion mukaan Saimaalla elää noin 410 norppaa.

Saimaannorpan suojelustrategiassa ja toimenpidesuunnitelmassa oli asetettu tavoitteeksi, että vuonna 2025 norppia olisi 400. Tämä välitavoite on nyt ylittynyt.

Tänä vuonna Saimaalle syntyi 88 saimaannorpan poikasta eli kuuttia. 80 kuutin määrä on ylitetty jo neljänä perättäisenä vuotena.

Tuore arvio norppakannan koosta perustuu alueittain tehtyyn pesintäanalyysiin. Siinä hyödynnettiin vuosien 2018–2019 pesätietoja, syntyneiden kuuttien määrää sekä havaintoja jäällä lepäävistä norpista.

Vuonna 2018 saimaannorppakannan kooksi arvioitiin 380–400 yksilöä.

Norpan elinalue kattaa lähes koko Saimaan

Saimaannorppakanta on kasvanut vakaasti vuodesta 2010, jolloin Saimaalla arvioitiin elävän noin 270 norppaa.

Saimaannorpan elinalue kattaa nyt lähes koko Saimaan. Kanta on hyvin hajanainen ja vain kahdella lisääntymisalueella Pihlajavedellä ja Haukivedellä on noin sata norppaa.

Norppien määrän kasvun ovat mahdollistaneet kalastusrajoitukset, apukinosten kolaaminen vähälumisina talvina sekä häiriöttömän pesinnän turvaaminen.

Saimaannorppa on edelleen erittäin uhanalainen.