Hyppää sisältöön

Tutkimus: Keisarileikkaus lisää lasten astmariskiä – muut vaikutukset terveyteen luultua vähäisempiä

Yhteyttä ei löytynyt keisarileikkauksen ja siihen usein liitettyjen allergioiden ja ykköstyypin diabeteksen välillä.

Sektio näyttää aiheuttavan vain pieniä terveyshaittoja vastasyntyneille. Kuva: Jacek Sopotnicki / AOP

Keisarileikkauksen vaikutus lapsen terveyteen on luultua vähäisempi, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkimuksessa seurattiin suunnittelemattomalla keisarileikkauksella eli sektiolla syntyneiden lasten terveystietoja varhaislapsuudesta aina teini-ikään saakka. Tutkimuksen mukaan sektio aiheutti vähäisiä terveyshaittoja vastasyntyneille, eikä vaikutusta vastasyntyneiden kuolleisuuteen löydetty.

Pidemmällä aikavälillä kuitenkin havaittiin, että keisarileikkaus lisää riskiä sairastua astmaan varhaislapsuudesta lähtien.

Tutkimuksen ovat tehneet VATT:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Turun yliopiston ja barcelonalaisen Pombeu Fabran yliopiston tutkijat.

Aiemmat tutkimukset aiheesta puutteellisia

Akatemiatutkija Lauri Sääksvuoren mukaan tutkimuksessa ei sen sijaan löydetty yhteyttä keisarileikkauksen ja siihen usein liitettyjen sairauksien, kuten allergioiden, ykköstyypin diabeteksen tai ylipainon välillä.

Vaikka asiaa on tutkittu maailmalla laajasti, ei aiemmissa tutkimuksissa ole juurikaan pystytty arvioimaan keisarileikkausten ja lasten terveyden syy-seuraussuhteita. Sääksvuoren mukaan tämä johtuu siitä, että tutkimusasetelmat ovat olleet puutteellisia.

Yhteyttä keisarileikkauksen ja siihen usein liitettyjen sairauksien välillä ei löytynyt. Kuva: Martin Valigursky / AOP

– Aikaisemmin eri yhteyksiä vertaavia tutkimuksia on tehty esimerkiksi vertaamalla alateitse ja keisarileikkauksella syntyneitä lapsia. Tiedetään kuitenkin, että lapset ovat myös muista syistä erilaisia, äidit ovat erilaisia, puhutaan sekoittavaisista tekijöistä. Nyt kehitetyllä menetelmällä voidaan ratkaista aiempiin tutkimuksiin liittyvät ongelmat, Sääksvuori kommentoi STT:lle.

Sektioita eniten vapaapäivää edeltävänä työpäivänä

Tutkimuksessa havaittiin myös, että suurimmillaan todennäköisyys joutua suunnittelemattomaan keisarileikkaukseen on vapaapäivää edeltävän työpäivän aikana.

– Tämä vapaapäivää edeltävä piikki näkyy kaikilla muilla ammattiryhmillä paitsi lääkäreillä, kätilöillä ja sairaanhoitajilla.

Noin 16 prosenttia lapsista syntyy Suomessa keisarileikkauksella. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Sääksvuori arvioi, että terveydenhuollon ammattilaisten puuttumista tilastopiikistä voi selittää se, että heidän tapauksissaan sektioon ryhtymistä voidaan harkita yhdessä.

– Jos lääkäri itse synnyttää, niin hän saattaa olla tietoinen mahdollisista riskeistä, mitä leikkaukseen liittyy. Heidän suhteensa ollaan ehkä kärsivällisempiä, ja he ehkä osaavat itse ottaa nämä asiat esille.

Suomessa noin 16 prosenttia lapsista syntyy keisarileikkauksella. Viime vuonna Suomessa tehtiin THL:n ennakkotietojen mukaan hieman yli 4 300 päivystyksellistä sektiota ja 390 hätäsektiota. Suunniteltuja keisarileikkauksia oli hieman yli 3 100. Päivystyssektio tehdään, jos synnytys ei edisty ja siinä itse leikkaus tapahtuu rauhallisesti. Hätäsektio tehdään äkillisessä hätätilanteessa.

Tutkimus perustuu viranomaisaineistoihin ja kattaa tiedot yli 1,4 miljoonasta Suomessa vuosina 1990–2014 syntyneestä lapsesta.

Lue myös:

.
.