Tuulivoimapuiston suunnitelmat pian nähtäville Suonenjoella ja Leppävirralla

Puiston tuulivoimaloista kolme sijoittuisi Suonenjoelle ja viisi Leppävirralle.

tuulipuistot
tuulivoimala
Solarwind by Janneniska -osakeyhtiö haluaa rakennuttaa kahdeksan tuulivoimalan puiston Saaristenmäen ympäristöön Leppävirran ja Suonenjoen alueille. Kuvituskuva.Ismo Pekkarinen / AOP

Leppävirran ja Suonenjoen alueille suunnitellun tuulivoimapuiston kaavoitus on etenemässä lähikuukausien aikana.

Solarwind by Janneniska -osakeyhtiö haluaa rakennuttaa kahdeksan tuulivoimalan puiston Saaristenmäen ympäristöön. Voimaloista kolme olisi Suonenjoella ja viisi Leppävirralla.

Saaristenmäen tuulivoimayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tulossa julkisesti nähtäville lähiviikkojen aikana.

Kuntalaiset ja muut osallisevat pääsevät antamaan suunnitelmista lausuntonsa myöhemmin kaavan valmisteluvaiheessa arviolta ensi vuoden alkupuolella.

Tavoitteena on, että Suonenjoen ja Leppävirran valtuustot hyväksyvät tuulivoimapuiston yleiskaavat ensi vuoden lopulla.

Suonenjoen ensimmäinen tuulivoimapuisto

Suunnittelualueiden lähistöllä on jonkin verran haja-asutusta. Lähimmät asuin- tai lomarakennukset ovat noin kilometrin etäisyydellä voimaloista. Alle viiden kilometrin etäisyydellä voimaloista on yli 300 asuinrakennusta ja yli 200 lomarakennusta.

Kyseessä olisi toteutuessaan ensimmäinen tuulivoimapuisto Suonenjoen kaupungin alueella. Leppävirralla on jo toiminnassa Tetrituuli-yhtiön Niittysmäki–Konkanmäen kolmen turbiinin tuulivoimapuisto.

Lähistöllä on tuulivoimalasuunnitelmia myös Pieksämäellä ja Rautalammilla.