Suomalainen sellu on maailmalla yhä kysytympää – nyt valmistaudutaan jo sellun hinnan nousuun ja jätti-investointeihin

Selluloosan hinta heikentyi ja pudottaa metsäyhtiöiden tulosta sadoilla miljoonilla euroilla. Nyt ennusteet povaavat sellun hinnan nousua.

Metsä- ja paperiteollisuus
Rahtilaivaan lastataan kontteja HaminaKotkan satamassa.
Aasiaan vietävä sellu lähtee konteissa Kotkan satamasta.Mikko Savolainen / Yle

Kotkan sataman uuden D-terminaalin eteen on saapunut tavarajuna UPM:n Kaukaan ja Kymin tehtailta. Junasta puretaan havu- ja lehtipuusellua odottamaan laivakuljetusta Eurooppaan ja Kiinaan.

Kahden hehtaarin suuruinen sellukeskus on vihitty käyttöön syksyllä. UPM keskittää sellun merikuljetuksen Kotkan Mussalon satamaan.

– Arvioimme, että uusi terminaali tuo jopa kahdeksan prosentin säästön kuljetuskustannuksiin, laskee UPM Merikuljetusten johtaja Jukka Hölsä.

Traktori purkaa junasta UPM:n havusellu paaleja HaminaKotkan sataman D-terminaalin edustalla.
UPM:n Kaukaan ja Kymin tehtailta tullutta sellujunaa puretaan Kotkan satamassa. Mikko Savolainen / Yle

Viime vuonna Suomesta vietiin sellua ulkomaille 3,7 miljoonaa tonnia. Tänä vuonna Tullin vientitilaston mukaan vientikuljetukset ovat lisääntyneet tammi-heinäkuun välisenä aikana viitisen prosenttia eli 300 000 tonnilla vuoden takaisesta, vaikka alkuvuodesta vienti Kiinaan väheni.

Kuljetuksista noin 40 prosenttia tapahtuu Kotkan satamasta, joka nykyisin on Suomen suurin sellun vientisatama.

– Sellua tehdään yhä enemmän paperiksi muualla kuin Suomessa, joten meiltä kuljetukset ovat lisääntyneet 30 prosenttia viime vuoteen verrattuna, sanoo HaminaKotka Satama Oy:n liikennejohtaja Markku Koskinen.

UPM:n HaminaKotkan sataman D-terminaali.
Kotkan Mussalon sataman uusi sellukeskus on kooltaan kaksi hehtaaria. Siihen mahtuu 60 000 tonnia sellua odottamaan laivausta.Mikko Savolainen / Yle

Sellun halpeneminen heikentää metsäyhtiöiden tulosta

Vaikka selluloosan vienti onkin lisääntynyt, tuotteesta maksettava hinta on laskenut. Viime vuonna havusellusta maksettiin jopa 1 100 euroa tonnilta, mutta tänä vuonna hinta on pudonnut lähes 30 prosentilla.

– Sellun hinta nousi todella korkealle, ja tänä vuonna on tultu alapäin. Tämä on vielä normaalia vaihtelua tällaisen suhdanneherkän tuotteen hinnassa, rauhoittaa Metsäteollisuus ry:n pääekonomisti Maarit Lindström.

Suomesta vietävästä sellusta kolmasosa päätyy Kiinaan. Siksi Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan seuraukset tuntuvat myös suomalaisen metsäteollisuuden tuloksessa. Alkuvuodesta vienti Kiinaan väheni, koska varastot olivat täynnä.

– Suhdannetilanne on kansainvälisillä markkinoilla heikentynyt ja talouskasvulukuja on tuotu alaspäin, jatkaa pääekonomisti Maarit Lindström.

Metsäteollisuus ry:n pääekonomisti Maarit Lindström.
Metsäteollisuus ry:n pääekonomisti Maarit Lindström sanoo, että uudet megatrendit lisäävät sellun kysyntää Aasiassa.Mikko Savolainen / Yle

Niinpä myös metsäomistaja joutuu tyytymään tänä syksynä huonompaan tiliin, sillä puun ostohinnat ovat laskussa.

Metsäyhtiöt kertovat lähiviikkoina osavuosikatsauksissaan, millainen vaikutus sellun hinnanlaskulla lopulta on. Tosin esimerkiksi Metsä Group kertoi jo kesällä alkuvuoden tuloksen laskeneen sadalla miljoonalla eurolla. UPM:n tulosta parantaa muun muassa Lappeenrannassa tehtävä biodiesel.

Sellun vienti piristymässä – Kotkaan odotetaan Kiinan jättilaivoja

Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että sellun hintojen lasku on pysähtymässä, kun markkinat vähitellen palaavat normaaliksi. PTT arvioi, että sellun vientihinnat nousevat ensi vuonna kuutisen prosenttia verrattuna tämän vuoden keskihintaan. Tämä johtuu muun muassa siitä, että sellun ostajien varastot Kiinassa alkavat tyhjentyä.

Kotkan satamassa tämän odotetaan merkitsevän suorien laivakuljetusten alkamista Kiinaan, kunhan sataman uudet laiturit valmistuvat. Silloin Kotkaan päästään yli 200 metriä pitkillä jättialuksilla.

– Laivakoko ei aivan heti ole kovin suuri, sillä ensivaiheessa sellu lähtee täältä konteissa ja Eurooppaan myös irtolasteina, sanoo UPM Merikuljetusten johtaja Jukka Hölsä.

Uusi terminaali mahdollistaa kuitenkin Kiinaan ja Aasian menevien sellujen kuljettamisen myös irtolasteina, jolloin kaakkoissuomalainen sellu on entistä kilpailukykyisempää tiukasti kilpailluilla markkinoilla.

UPM:n havusellu paaleja HaminaKotkan sataman D-terminaalissa.
Uudessa D-terminaalissa olevat sellupaalit lastaan kontteihin ennen kuin ne siirretään laivoihin.Mikko Savolainen / Yle

Megatrendit tarvitsevat sellua

Kiina rajoittaa kierrätyskuidun tuontia, jolloin Suomessa valmistettu puhdas ensikuitu on entistä houkuttelevampi vaihtoehto. Tämä tasaa jatkossa selluloosan kysynnän vaihteluita, kun sellu korvaa uusiutuvana kuitumateriaalina yhä useammin fossiilisia raaka-aineita.

– Uudet innovaatiot liittyvät meidän arkipäiväiseen elämään. Sellusta voidaan valmistaa vaikkapa tekstiilejä ja komposiitteja. Sovellusalueet koskevat liikkumista, asumista, lääkkeitä ja ruokaa, luettelee Metsäteollisuus ry:n pääekonomisti Maarit Lindström.

Rahtialuksia HaminaKotkan satamassa lastauksessa.
Kotkan satamasta odotetaan lähivuosina alkavan suorat laivakuljetukset Kiinaan. Mikko Savolainen / Yle

Kotkassa tilaa toiselle selluterminaalille

HaminaKotkan Satama Oy varautuu sellukuljetusten lisääntymiseen lähivuosina. Kotkan Mussalon satama-alueella on varattu toistakymmentä hehtaaria tilaa sellun varastointiin ja käsittelyyn. Tästä noin puolet vie uusi D-terminaali.

– Meillä on valmius aloittaa toisen kahden hehtaarin suuruisen sellukeskuksen rakentaminen, sanoo HaminaKotka Satama Oy:n liikennejohtajaMarkku Koskinen.

HaminaKotka Satama Oy:n liikennejohtaja Markku Koskinen.
HaminaKotka Satama Oy:n liikennejohtaja Markku Koskinen sanoo ensimmäisten laivojen saapuvan uuden D-terminaalin laituriin lähiviikkoina.Mikko Savolainen / Yle

Rakentaminen alkaa sen jälkeen, kun Finnpulp päättää uuden biotuotetehtaan rakentamisesta Kuopioon.

Jo nyt Kotkan Mussalon kautta laivataan UPM:n Kymin ja Kaukaan sekä Metsä Fibren Joutsenon tehtaiden valmistamaa sellua. Metsä Groupin Äänekosken biotuotehtaan valmistama sellu puolestaan lähtee maailmalle Vuosaaren sataman kautta.

– Sellun vienti tulee keskittymään Suomessa muutamaan satamaan, ja Kotkassa uudet käsittelytilat mahdollistavat erityyppisten laivojen käsittelyn, jatkaa Markku Koskinen.

Sellun viennin kasvuun tähtää myös Metsä Groupin suunnittelma biotuotetehtaan rakentamisesta Kemiin.