Malminetsintäyhtiö haluaa etsiä kuparia Pieksämäeltä

Malminetsintäyhtiö Boliden FinnEx on hakenut malminetsintälupaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta.

malminetsintä
Kartta Pieksämäen lähikunnista joiden alueelle hankittu malminetsintälupa
Boliden Finnex on hakenut malminetsintälupaa Längelmäen, Maaveden ja Sarkaniemen kylissä sijaitseville alueille. Google

Boliden FinnEx on hakenut malminetsintälupaa 284 hehtaarin kokoiselle alueelle. Yhtiö suunnittelee tekevänsä geofysikaalisia mittauksia ja syväkairauksia sekä ottavansa geokemiallisia näytteitä Pieksämäen Längelmäen, Maaveden ja Sarkaniemen kylissä.

Alueella sijaitsee Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan yksi muinaisjäännös. Yhtiö ilmoittaa hakemuksessaan, että tarkoitus ei kuitenkaan ole liikkua tällä alueella etsintöjen aikana.

Hakemusalueella tai sen läheisyydessä ei ole Natura-alueita. Lupa-alue kattaa esimerkiksi Outokumpu Oy:n aiemmin tutkiman Sarkaniemen kuparinetsintäkohteen.

Lupahakemusasiakirjat ovat nähtävillä Pieksämäen kaupungin ilmoitustaululla sekä esimerkiksi Tukesin nettisivuilla (siirryt toiseen palveluun). Mielipiteitä ja muistutuksia hakemuksesta voi jättää 18. päivä marraskuuta saakka.

Boliden FinnEx on ruotsalaisen kaivos- ja sulattotoimijan Boliden Mineralin Suomen malminetsinnästä vastaava yhtiö.