Geologian tutkimuskeskuksen akkumineraalikartoitukset pääosin päätöksessään tältä kaudelta

Talvella maastotutkimuksia jatketaan vielä Suvasveden ja Heinäveden keskustan välisellä alueella

Geologian tutkimuskeskus
sähköauto latauksessa.
Valtakunnallisen akkumineraaliprojektin taustalla on se, että akkumineraalien kysynnän oletetaan kasvavan erittäin voimakkaasti sähköautojen yleistymisen takia.AOP

Geologian tutkimuskeskuksen kallioperäkartoitukset on tältä erää pääosin lopetettu Pohjois- ja Etelä-Savossa. Tutkimukset liittyvät valtakunnalliseen akkumineraaliprojektiin, jossa selvitetään, mistä löytyisi akkutuotannossa tarvittavia mineraaleja.

GTK teki keväästä lähtien kallioperätutkimuksia Tuusniemen, Leppävirran, Heinäveden ja Kuopion alueella. Talvella maastossa tehdään vielä painovoimamittauksia Suvasveden ja Heinäveden keskustan välisellä alueella.

Geologi Perttu Mikkola kertoo, että kartoituksissa käytiin tekemässä havaintoja noin 1 500 paljastumalla, eli paljaalla tai hyvin lähellä maanpintaa esiintyvällä kalliolla. Lisäksi tutkijat ottivat noin tuhat näytettä toukokuussa suoritettujen kairausten lisäksi.

GTK käy tällä hetkellä läpi keräämäänsä aineistoa ja keskittyy laboratoriotutkimuksiin menevien näytteiden valintaan. Tutkimusten jatkosta päätetään myöhemmin.

Projektin taustalla on se, että akkumineraalien kysynnän arvioidaan kasvavan erittäin voimakkaasti sähköautojen yleistymisen vuoksi.

Mustalla rajattuna GTK Pohjois-Savon tutkimusten ydinalue. Punaisella rajattuna alueellinen painovoimamittausalue, jolla maastotyöt jatkuvat läpi talven.
Mustalla rajattuna GTK Pohjois-Savon tutkimusten ydinalue. Punaisella rajattuna alueellinen painovoimamittausalue, jolla maastotyöt jatkuvat läpi talven.