Ruunaan alueella selvitetty metsän taimettumista

Vuodesta 2010 lähtien tehdyn taimettumista koskevan selvityksen lopulliset tulokset eivät ole vielä valmiit.

Lieksa
Männyntaimi
Männyntaimi. Olli Koski/Yle

Lieksan Ruunaan alue on ollut mukana Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen metsän taimettumista selvittävässä tutkimuksessa.

Tutkimusta on tehty vuodesta 2010 lähtien.

Tutkimus hakee vastausta siihen, kuinka taimettuminen onnistuu vuosien jälkeen pienaukkohakkuualueilla jatkuvan kasvatuksen metsissä. Hakkuualueet ovat jäljitelleet metsien luontaisten häiriöiden, kuten myrskyjen jälkeistä tilannetta.

Ruunaan mäntykankaalla uudistuminen on ollut hidasta ja on yhä kesken.

Toinen tutkimualue on ollut Keski-Suomessa Isojärvellä, jonka kuusivaltaisten metsien uudistuminen on ollut vaikeaa rehevöityneen pintakasvillisuuden takia.

Tutkimuksen lopullisia tuloksia joudutaan vielä odottamaan.

Tutkimuksessa mukana ovat olleet myös Itä-Suomen ja Helsingin yliopistot.