Asukaslukuun suhteutettuna suomalaisten lentomatkoista kertyy koko maailmassa toiseksi eniten hiilidioksidipäästöjä

Liikenteen päästöjä tutkivan järjestön, ICCT:n vertailussa Suomen edellä on vain Singapore, kun lentämisen päästöt suhteutetaan asukaslukuun.

Kuva: AOP

Suomalaisten lentomatkoista aiheutuu asukaslukuun suhteutettuna toiseksi eniten hiilidioksidipäästöjä, arvioi kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä selvittävä järjestö.

The International Council on Clean Transportation -järjestön (siirryt toiseen palveluun) mukaan selvästi eniten hiilidioksidipäästöjä asukaslukuun suhteutettuna aiheutuu singaporelaisten lentomatkoista.

Kuva: Leena Luotio / Yle, lähde: ICCT

Suomalaisten ulkomaanlennoista aiheutuvat päästöt ovat samaa suuruusluokkaa kuin Suomessa henkilöautoilusta aiheutuvat päästöt.

Suomalaisten jälkeen kolmantena vertailussa ovat islantilaiset, neljäntenä australialaiset ja viidentenä britit. Pitkien etäisyyksien Australiassa kotimaanlentojen osuus on suurempi kun muissa kärkipään maissa.

Matkustajalentoja koskevassa vertailussa oli huomioitu lennot, jotka lähtivät ja saapuivat kustakin maasta. Eli esimerkiksi Suomesta muualle lähteneet ja sieltä Suomeen palanneet matkustajat laskettiin, mutta ei Aasiasta Suomen kautta Eurooppaan matkustaneita.

Maailmanpankin turismia koskevan datan avulla vertailusta pyrittiin poistamaan turistivirtojen aiheuttamat vääristymät. Ylilentoja siinä ei huomioitu.

Singaporelaisten lentämisestä aiheutuneet hiilidioksidipäätöt olivat viime vuonna keskimäärin 1,2 tonnia ja suomalaisten ja islantilaisten noin tonnin.

Määrällisesti eniten hiilidioksidipäästöjä aiheutuu amerikkalaisten, kiinalaisten, brittien, japanilaisten ja saksalaisten lentomatkoista.

Jos vertailussa ovat mukana ulkomaalaiset turistit, koituu ICCT:n mukaan eniten päästöjä Dominikaaniseen tasavaltaan, Kroatiaan ja Portugaliin suuntautuvista lennoista.

Lisää aiheesta: