Kaupunginhallitus esittää lähes 40 miljoonan euron lisäpottia talousarvioon – Helsinki varautuu koululaisten ja ikäihmisten määrän ripeään kasvuun

Valtuustoryhmien talousarvioon runnoma lähes 40 miljoonan euron lisärahoitus on suurin muutos budjettiesitykseen muutamaan vuoteen.

Helsinki
Koululainen tekee kotitehtäviä.
Lisävaroja suunnataan myös vapaaehtoisen vieraan kielen aloituksen varhentamiseen siten, että kielen opetus alkaisi jo 3. luokalla nykyisen 4. luokan sijaan.Henrietta Hassinen / Yle

Helsingin kaupunginhallitus päätti esittää kaupungin käyttömenojen kasvattamista ensi vuonna 39,5 miljoonalla eurolla.

Suurimmat lisäpotit pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) esittämään pohjaehdotukseen tulevat sosiaali- ja terveystoimelle sekä kasvatuksen ja opetuksen toimialoille.

Sosiaali- ja terveystoimi saa valtuustoryhmien tekemän kompromissiratkaisun myötä lisää rahaa noin 26 miljoonaa euroa verrattuna pormestarin tekemään pohjaehdotukseen. Nousupaineita kustannuksiin aiheutuu muun muassa siitä, että yli 75–vuotiaiden määrän lisääntyminen kasvattaa palvelujen tarvetta.

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Kaisa Hernberg sanoo, että budjetin pohjaesitys olisi tarkoittanut käytännössä leikkuria.

– Olen tyytyväinen, että saatiin tämä lisärahoitus läpi. Tällä turvataan laadukkaat palvelut.

Hernberg pitää tärkeänä, että myös kävely- ja pyöräilyreittien talvikunnossapitoa saadaan nopeasti parannettua.

Lastensuojelun tarve odotettua suurempaa

Sosiaali- ja terveyspalveluissa myös lastensuojelun ja vammaispalvelujen tarve on kasvanut enemmän kuin on ennakoitu.

Muun muassa huostaanotot ovat lisääntyneet ja Apotin käyttöönotosta koituu kustannuksia.

Kasvatukseen ja koulutukseen ohjataan noin 8 miljoonaa euroa pormestarin pohjaehdotusta enemmän. Helsinki varautuu paitsi ikäihmisten myös koululaisten määrän kasvuun.

Myös Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov on tyytyväinen ryhmien välillä saavutettuun sopuun vuoden 2020 talousarviosta.

– Olen iloinen, että valtuustoryhmien välillä on pormestarin esityksen pohjalta saatu aikaan laajapohjainen sopu budjetista, Sazonov toteaa.

Hänen mukaansa ratkaisu mahdollistaa laadukkaiden palveluiden turvaamisen kaupungissa ja myös vastuullisella talouslinjalla pysymisen. Kokoomus pitää tärkeänä muun muassa koulujen peruskorjauksia sekä vanhus- että vammaispalveluiden laadukasta hoitoa.

Lisärahaa vapaaehtoisen vieraan kielen opetuksen aikaistamiseen

Lisävaroja suunnataan myös vapaaehtoisen vieraan kielen aloituksen varhentamiseen siten, että kielen opetus alkaisi jo 3. luokalla nykyisen 4. luokan sijaan.

Varhaiskasvatuksen sisaralennusta laajennetaan myös yksityisiin päiväkoteihin.

Kaupunkiympäristölle valtuustoryhmien kompromissiesitys toi 1, 5 miljoonan lisäpotin. Tarvetta on esimerkiksi keskeisimpien kantakaupungin kävelyreittien ja joukkoliikenteen solmukohtien, kuten metro- ja lähiliikenteen asemille johtavien reittien tehostettuun talvikunnossapitoon.

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialalle ohjattiin 3,3 miljoonaa euroa muun muassa liikuntapaikkojen ylläpitoon, liikuntaseurojen avustusten korottamiseen ja nuorisotyön vahvistamiseen.

Myös SDP:n valtuusryhmän puheenjohtaja Evelina Heinäluoma sanoo, että pormestarin esitys olisi ollut leikkauslista. Heinäluoma pitää erityisen tärkeänä lisäpanostusta ikääntyneisiin, lastensuojeluun ja vammaispalveluihin.

– Tärkeää on myös, että kaupunginosien eritymiseen voidaan nyt puuttua väkemämmin. Tarvitaan lisäpanostuksia alueille, joilla on paljon työttömyyttä ja koulutustaso matala, Heinäluoma sanoo.

Valtuustoryhmät runnoivat läpi isot muutokset

Helsingin kaupungin investointirahoitusta kasvatetaan kaupunginhallituksen eityksellä ensi vuodelle 10 miljoonalla eurolla. Investointivaroja ohjataan uusiin puistoihin ja puistojen peruskorjauksiin. Puistoihin ja kävelyreiteille hankitaan ikäihmisten liikkumista tukevia penkkejä. Myös Johanneksen kentän tekojäärata toteutetaan.

Valtuustoryhmien talousarvioon runnoma lähes 40 miljoonan euron lisärahoitus on suurin muutos pohjaesitykseen muutamaan vuoteen.

Kaupunginhallituksen hyväksymä budjettiesitys menee vielä valtuuston käsittelyyn marraskuussa. Perussuomalaisten valtuustoryhmä jättäytyi pois kaupunginhallituksen esityksestä.

Lue myös:

Pormestarin budjettiesitys: Helsingin veroprosentti pysyy ennallaan – investoinnit kasvavat ensi vuonna huimasti