1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. muutoksenhaku

Keski-Pohjanmaan liittoa moititaan syrjinnästä virkavalinnassa

Maakuntahallitus kiistää väitteet syrjinnästä.

Tiina Isotalus on tyytymätön maakuntaliiton valintaprosessiin suunnittelijan viran täytössä. Kuva: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Keski-Pohjanmaan liittoa moititaan syrjinnästä virantäytössä. Maakuntaliiton suunnittelijan valinta on poikinut yhden oikaisuvaatimuksen ja toista oikaisua Ylen tietojen mukaan valmistellaan.

Maakuntahallitus tyrmäsi maanantaina Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina Isotaluksen (sd.) oikaisuvaatimuksen. Isotalus katsoo, että hänen kohteluunsa on vaikuttanut poliittinen aktiivisuus ja sukupuoli. Hän ei tullut valituksi virkaan.

Hän pitää myös varasijalta valituksi tullutta hakijaa työkokemuksen ja soveltuvuuden osalta vähemmän ansioituneena.

Maakuntaliiton hallitus kiistää väitteet syrjinnästä ja hylkäsi Isotaluksen oikaisuvaatimuksen. Pitkässä vastauksessaan se toteaa muun muassa, että päätös perustuu laadittuun valintamuistioon ja siinä esitettyihin kriteereihin ja objektiiviseen ansiovertailuun, henkilökohtaiseen haastatteluun ja näissä kerättyjen tietojen syrjimättömään punnintaan. Sen takia hallituksen mukaan näyttöä syrjinnästä valinnassa tai sitä valmisteltaessa ei ole.

Liitto toteaa, että myös ensisijaisesti virkaan valittu oli nainen, joten tälläkään perusteella prosessia ei voi pitää sukupuolta syrjivänä. Johanna Heikkilä ei kuitenkaan ottanut virkaa vastaan, vaan suunnittelijaksi nousi varasijalta Johannes Aalto.

Maakuntahallitus toteaa vastineessaan, että Isotalus ei ole kyennyt työhönottotilanteessa saatikka oikaisuvaatimuksessaan osoittamaan aikaisempaan työsopimukseen taikka kokemukseen perustuvalla tai muulla vastaavalla näytöllä osoittamaan, että hän olisi ollut tehtävään valittua Johanna Heikkilää taikka Johannes Aaltoa pätevämpi esimerkiksi viestinnän, matkailun taikka rakennerahastohankkeiden hallinnoinnissa, toisin kun hän itse oikaisuvaatimuksessa tuo esille.