Kuhmolazen Ville Heikkizen kuva myös sai Vuvven Luondokuva -palkindon – ”Täh dieloh pidäy hyviä lykkyy”

Iivantiiras eläi Ville Heikkinen ei äijiä ylbeillyh palkindon täh.

Yle Uudizet karjalakse
Karhu ja korppi metsässä.
Ville Heikkinen on ozitunnuh otaldamah kuvan yhtelaigua kondies da korbivarois.Ville Heikkinen

Jo toizen kerran Vuvven Luondokuva Vuoden luontokuva -palkindo meni Kuhmon Iivantiiras eläjäle Ville Heikkizele Kuhmon Iivantiirassa asuvalle Ville Heikkiselle. Palkitus kuvas Heikkinen on ozitunnuh yhtelaigua suamah kuvah kondien da korbivaroin ehtypäiväzen valgies.

Sud’d’at enne kaikkie kiitettih kuvan eričystunduo, tehnisty taidovuttu da čomendamistu. Vuvvennu 2017 Heikkinen voitti samazen kilvan omal kuval valgeiturkizes kiärbäzes.

Heikkinen ei ole antanut palkintojen ylpistää itseään, vaan tekemisessä on yhä nöyryyttä ja vaatimattomuuttakin.

Heikkinen ei nostanuh neniä eigo äijiä ylbeillyh palkindoloin täh.

– Täh dielohhäi pidäy olla vai hyviä lykkyy – mittuine elätti tulou vastah, kui se azettuu da mittumah valgoh. Konzu olet jo viizitostu vuottu kuvannuh elättilöi, se kuvien čomendelemine tulou jo buitegu ičestäh, terväzeh.

Kuvavuskohtat Heikkizele lövvytäh 10 kilometrin sugahal koispäi, da kameran edeh puaksuh puututah net samazet lajit: kuukšoi, kondii da pordimoi. Voittanuh kuvagi on otaldettu Kuhmon Viiksimos mulloi elokuul. Mies ei ole tiedänyh silloi kerras, kui hyvin kuva otetah vastah.

– On tiettäväine minun kondienkuvis jyväine, ga nikonzu yhtelläh et kerras tiijä, puuttunougo luadie kuva putilleh vai vältävälleh, tovendau Heikkinen.

Vuvven Luondokuva -kilvan tavoittehennu on sanella suomelazen luonnon čomuos, sen nägymis da tapahtumis sego ozuttua kuvuajien luonnos nähtyy elämysty da ovvostustu. Tänä vuongi kilvas palkittih kaikkiedah 40 kuvua.

Kuhmolaisen Ville Heikkisen kuva palkittiin jälleen Vuoden Luontokuvana – "Tämä homma on tuurista kiinni"