Vesivarannot edelleen tavanomaista pienemmät

Vähäsateinen kesä voi näkyä Vuoksen vesistöalueen isoissa järvissä ja pohjavesissä vuoden loppuun saakka.

Joensuu
Heinäsorsat uivat auringon paisteessa Pielisjoessa, jonka pinta on matalalla.
Myös Pielisjoen pinta on tänä syksynä matalalla. Jouki Väinämö / Yle

Vedenpinta Itä-Suomen suurissa järvissä pysynee kuivan kesän jäljiltä tavallista alempana myös loppuvuonna.

Lokakuun märkyydestä huolimatta Pielisen vedenkorkeus on edelleen noin 30 ja Saimaan noin 40 senttimetriä alempana kuin ajankohdan mediaanitaso.

Pielisen ennustetaan kääntyvän nousuun marraskuussa, mutta ennusteeseen liittyy paljon epävarmuutta.

Saimaalla vedenkorkeuden lasku tasaantunee lokakuun lopulla. Suomen ympäristökeskus ennakoi kuitenkin Saimaan pinnan pysyvän koko loppuvuoden selvästi ajankohdan keskitason alapuolella.

Kallaveden vedenkorkeus on 20 senttimetriä tavallista alempana. Lokakuun alun suuret sateet nostivat vedenkorkeutta noin viisi senttimetriä ja nousun ennustetaan jatkuvan. Vedenkorkeus pysynee silti lokakuun lopussa hieman ajankohdan keskitason alapuolella.

Myös pohjavesiesiintymien pinnat ovat Järvi-Suomessa alempana kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta.

Sateet ovat pysäyttäneet pohjavesien hupenemisen. Pohjavesivarastojen täydentyminen riippuu kuitenkin loppusyksyn sademääristä ja pysyvän talven alkamisajankohdasta.