1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. nuuska

Puolustusvoimat huolestui: nuuskaaminen lisääntyy varusmiespalveluksen aikana – “Nuuskapussia saatetaan pitää suussa jopa tuntikausia”

Armeijassa nikotiiniriippuvuutta yritetään torjua tiedotuksella, valistuksella ja nuorten kanssa työskentelevän kantahenkilökunnan esimerkillä.

Kapteeni Pasi Huomo toimii työ- ja palvelusturvallisuuspäällikkönä Karjalan Prikaatissa Kouvolan Vekaranjärvellä. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa nikotiiniriippumattomuuden edistäminen varuskunnassa. Nyt katseet on kiinnitetty nuuskamisen lisääntymiseen. Kuva: Kari Saastamoinen/Yle

Puolustusvoimat yrittää kitkeä varusmiesten nuuskan käytön mahdollisimman vähiin.

Nuorten keskuudessa yleistynyt nuuskaaminen näkyy kyselytutkimuksen perusteella yleistyneen myös armeijassa, kun samaan aikaan tupakointi näyttäisi vähenevän.

Puolustusvoimien tekemän selvityksen mukaan varusmiehistä nuuskaa käyttää runsas kolmannes, joista osa säännöllisesti eli käytännössä päivittäin. Käyttäjien määrä lisääntyy varusmiespalveluksen aikana.

Nuuskaaminen on tuttu ilmiö esimerkiksi Suomen suurimassa varuskunnassa Karjalan Prikaatissa Kouvolan Vekaranjärvellä.

Työ- ja palvelusturvallisuuspäällikkö kapteeni Pasi Huomo korostaa, että yhteiskunnassa näkyvät ilmiöt ovat myös osa puolustusvoimien elämää ja arkea.

Uskon että meillä on täsmälleen sama tilanne kuin muullakin yhteiskunnassa, eli nuuskaaminen on lisääntynyt. Jos tehdään kysymällä pistokoe, niin nuuskaaminen on selvästi yleistynyt, Huomo sanoo.

Nuuskan käyttö on lisääntynyt viime vuosina. Myös armeijassa nuuskaaminen näkyy. Puolustusvoimissa on alkanut Irti Nuuskasta -kampanja. Kuva: Rosa Huuska / Yle

Tupakoinnin ja nuuskaamisen vähentämispyrkimykset eivät koske ainoastaan varusmiespalvelustaan suorittavia, sillä myös henkilökuntaa kannustetaan luopumaan paitsi nuuskaamisesta myös tupakoinnista.

– Tärkeintä on kysymys nikotiiniriippuvuudesta sekä työssä ja palveluksessa jaksamisesta. Henkilökuntaa tuemme rahallisesti korvaavien tuotteiden hankkimisessa ja varusmiehiä tiedollisesti, sanoo Pasi Huomo.

Nuuska huulessa jopa useita tunteja

Varusmiesten nuuskaamisen yleisyys kuvastaa nuorten miesten nuuskauksen tasoa Suomessa ylipäänsä. Myös siinä mielessä, että nuuskaajien halu lopettaa on vähäisempi kuin tupakoitsijoiden.

Lisäksi nuuskaajat pitävät nuuskan käyttöä tupakointia terveellisempänä. Pääesikunnan terveysaseman päällikkölääkäri Maria Danielsson kumoaa tämän ajatuksen.

– Kun tupakoitsija vetää henkoset, hän altistuu nikotiinille hetken kerrallaan. Sen sijaan nuuskapussia saatetaan pitää suussa jopa tuntikausia, vertailee Danielsson.

Tarkkaa tutkimustietoa ei vielä ole käytettävissä siitä, kuinka paljon yhdellä kertaa nuuskaa käytetään.

Tästäkin asiasta tietoa on tosin tulossa. Danielssonin arvio on, että säännöllisesti nuuskaavien kokonaisaltistus on erittäin iso.

– Keskimäärin yli kuusi tuntia päivässä, raottaa Danielsson tekeillä olevaa tutkimustaan.

Karjalan Prikaatista muistutetaan, että nikotiiniriippuvuuden torjunnassa armeijassa kohderyhmänä ovat täysi-ikäiset ihmiset, ja jokainen tekee oman ratkaisunsa miten nikotiinituotteita käyttää. Vekaranjärvellä sotilaskodissa on tupakan lisäksi myynnissä myös korvaustuotteita. Kuva: Kari Saastamoinen/Yle

Nuuska sisältää nikotiinin lisäksi noin 2 500 kemikaalia ja yli 20 syöpää aiheuttavaa ainetta, jotka imeytyvät verenkiertoon koko sen ajan, kun nuuskapussi on suussa.

Danielsson korostaa, että tupakoimattomuuden tai nuuskaamattomuuden sijaan esimerksi valistustyössä pitäisi puhua nikotiiniriippuvuuden torjunnasta. Sen edistämisessä on armeijan koulutustehtävän kannalta selkeä tavoite.

– Kyse on taistelijan toimintakyvyn ylläpitämisestä ja parantamisesta, jolla on myös merkittävä kansanterveydellinen vaikutus, tiivistää Maria Danielsson.

Hän tosin huomauttaa, että nikotiinittomuuden edistämiseksi riittää paljon töitä jo ennen armeijaa. Tiedon välittäminen lapsille ja nuorille esimerkiksi kouluissa ja urheiluseuroissa on avainasemassa.

– Huolestuttavaa on se, että nuuskaajat pitävät nuuskan käyttöä melko harmittomana, hän toteaa.

Tupakka vielä nuuskaa yleisempää

Puolustusvoimien ja keuhkoterveysjärjestö Filhan tekemän selvityksen mukaan varusmiespalvelua suorittavista miehistä päivittäin tupakoi joka neljäs. Kolmena vuonna tehdyn kyselyn mukaan nuuskaajien määrä kasvoi vähitellen niin, että nuuskaa käytti enimmillään päivittäin noin joka viides.

Kyselyssä tavoitettiin lähes 5 000 varusmiestä Kaartin jääkärirykmentistä Santahaminasta, Karjalan Prikaatista Kouvolasta ja Kainuun Prikaatista Kajaanista.

Kysely tehtiin jo vuosina 2014–2016. Samaan aikaan puolustusvoimissa oli menossa hanke, jolla varusmiehiä ja henkilökuntaa kannustettiin savuttomuuteen .

Kaartin jääkärirykmentissä Santahaminassa ja Panssariprikaatissa Parolassa tänä vuonna aloitetun Irti nuuskasta -kampanjasta saatujen alustavien tietojen perusteella nuuskaaminen on edelleen lisääntynyt ja tupakoiminen vähentynyt. Sähkötupakan käyttäminen armeijassa on vähäistä.

Irti nuuskasta –kampanja leviää ensi vuoden aikana myös muihin Suomen varuskuntiin.

“Jokainen tekee omat ratkaisunsa”

Samalla kun Puolustusvoimat haluaa hyväkuntoisia ja terveitä taistelijoita, haluaa se pitää tupakoinnin ja nuuskaamiseen vastaisen kampanjoinnin realistisena.

Työ- ja palvelusturvallisuuspäällikkö Pasi Huomo muistuttaa, että kampanjoinnin ja tiedotuksen kohderyhmänä ovat täysi-ikäiset ihmiset.

– Jokainen tekee oman ratkaisunsa, miten nikotiinituotteita käyttää.

Huomo sanoo, että monet nuuskaajista ovat armeijaan tullessaan nuuskanneet jo vuosikausia, jopa alakoulusta lähtien. Myös hän on sitä mieltä, että nikotiiniriippuvuuden vaaroihin pitäisi pysty puuttumaan jo esimerkiksi koulussa.

– Meidän tehtäväksemme ja keinoiksemme jää tiedottaminen ja valistaminen sekä se, että voimme tarjota lääkäriaseman avulla apua tupakoinnin tai nuuskaamisen lopettamiseen.

Karjalan Prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Juhana Skyttä sanoo, että yksi tapa edistää varusmiesten tupakoimattomuutta ja nuuskattomuutta on kantahenkilökunnan antama esimerkki - työajalla ei tupakoida. Kuva: Kari Saastamoinen/Yle

Yksi keino saada tupakointia ja nuuskaamista vähennettyä puolustusvoimissa, on myös kantahenkilökunnan esimerkin voima. Vertailukohta löytyy ylipäänsä nuorten kanssa työskentelevistä.

– Urheilujoukkueiden valmentajat, opettajat ja muut nuoriin vaikuttavat henkilöt muuallakin yhteiskunnassa, luettelee Karjalan Prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Juhana Skyttä.

Nuuskaaminen on ollut iso puheenaihe jo pitkään, myös tänä syksynä. Esimerkiksi Ylen kyselyssä syyskuussa osa kansanedustajista olisi valmis harkitsemaan nuuskan laillistamista Suomessa.

Tupakkapaikat vähällä käytöllä

Perinteisen tupakoinnin vähentämiseen Puolustusvoimissa päästiin käsiksi jo kolme vuotta sitten, kun tupakkalaki (siirryt toiseen palveluun)viimeksi tiukentui.

Esimerkiksi Karjalan Prikaatissa tupakkapaikat siirrettiin ovien vierestä pois, ja samalla niiden määrä väheni lähes 20:sta viiteen. Nyt tupakkapaikkoja on yksi 400 henkilöä kohden.

Skytän mukaan tupakkapaikoilla sauhutellaan harvoin, olipa sitten kyse lounaan jälkeisistä hetkistä päivällä tai varusmiesten ilta-ajasta.

Karjalan Prikaatin varmusmiestoimikunnassa toimiva alikersantti Jyri Kankkunen sanoo, että toimikunnan yksi tehtävä on järjestää varusmiehille palvelusajan ulkopuolella mielekästä tekemistä ja muuta ajateltavaa kuin tupakointi tai nuuskaaminen. Kuva: Kari Saastamoinen/Yle

Pieni tarkkailuhetki lokakuisena arkipäivänä lounasaikana vahvistaa Skytän kuvailun. Tupakointipaikan ohi kävelee useita kymmeniä Vekaranjärvellä palvelustaan suorittavia, joista vain puolenkymmentä poikkeaa katoksen alle tupakalle.

Osansa kehitykseen on tuonut varusmiestoimikunta. Sen tavoitteena on järjestää toimintaa, jotta asepalvelustaan suorittavien vapaa-ajalla olisi muutakin tekemistä, kuin makoilla punkassa nuuska huulessa tai käydä välillä tupakalla.

– Meillä on esimerkiksi pystynyt suorittamaan järjestyksenvalvojan kurssin sekä metsästyskortin. Kuuntelemme mitä varusmiehet kaipaavat ja pyrimme sen mukaan järjestämään erilaisia ja kerhoja ja liikuntatapahtumia, kertoo varapuheenjohtaja Jyri Kankkunen Karjalan Prikaatin varusmiestoimikunnasta.

Lopettavistakin havaintoja

Nuuskan myyminen Suomessa on kielletty. Sitä saa kuitenkin tuoda ulkomailta Suomeen kilon omaan käyttöön.

Puolustusvoimien tekemän kyselyn lisäksi nuuskan käytön merkkejä löytyy silti varuskunta-alueeltakin. Nuuskaaminen liitetään usein urheilijoihin (siirryt toiseen palveluun), ja se mielikuva vahvistuu myös Karjalan Prikaatissa.

– Kyllä nuuskapusseja valitettavasti löytyy meilläkin tuolta urheilukentältä välillä. Onneksi vähenevässä määrin, koska suussa ollut nuuskapussi on myös infektioriski. Toivottavasti tiedotus on mennyt perille, pohdiskelee Pasi Huomo.

Joitain merkkejä nuuskan vastaisesta kampanjoinnin hyvistä tuloksista on jo olemassa.

Parolassa ja Santahaminassa tänä vuonna tehtyjen uusimpien kyselyjen mukaan osa varusmiehistä on kertonut oma-aloitteisesti yrittäneensä vähentää nuuskaamista. Vähentäminen tai nuuskalakko ovat olleet osa kotiutumiseen valmistautumista.

–Tämä oli myönteinen yllätys, sanoo Pääesikunnan terveysaseman päällikkölääkäri Maria Danielsson.