1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. varhaiskasvatus

Tytöillä ja pojilla on erilaiset aivolohkot ja roolileikit ovat vaarallisia – Esitys uudeksi opetussuunnitelmaksi suututti koulutusalan ammattilaiset Virossa

Opetusministeriö laati suunnitelman varhaiskasvatuksen tulevasta sisällöstä kuulematta alan asiantuntijoita.

varhaiskasvatus
Siilit-ryhmän lapset Saskia Helena, Lennart, Andra-Grettel ja Emili leikkivät tallinnalaisen Tammetõrun päiväkodin pihalla.
Siilit-ryhmän lapset Saskia Helena, Lennart, Andra-Grettel ja Emili leikkivät tallinnalaisen Tammetõrun päiväkodin pihalla.Stanislav Moškov

Tallinna"Lastentarhanopettajan tulee tuntea erot tyttöjen ja poikien kehityksessä. Erot tulee ottaa huomioon lasten leikkejä, opetusta ja muuta toimintaa suunnitellessa."

"Kaksi- ja monikieliset perheet ovat lapsen puheen kehityksen kannalta maailmanlaajuinen ongelma."

"Lapsia tulee ohjata kansanperinteen pariin, kansallisia merkkipäiviä on juhlittava ja kansallissankareita (suurmiehiä ja -naisia) on muistettava juhlallisuuksin."

Nämä ovat vapaasti suomennettuja otteita Viron opetusministeriön valmistelemasta uudesta varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmasta.

Lokakuussa julkaistu suunnitelman työversio on suututtanut koulutusalan ammattilaiset Virossa.

Yksi suunnitelmaa kritisoineista varhaiskasvatuksen asiantuntijoista on tallinnalaisen Tammetõrun päiväkodin opintopäällikkö Evelyn Neudorf.Hänen mukaansa työversiossa on useita perustavanlaatuisia puutteita.

– Siitä puuttuu nykyaikainen, laaja oppimiskäsitys. Lastentarhanopettajille on asetettu tiukat raamit, joiden mukaan heidän pitää toimia, Neudorf sanoo.

– Leikkiminen on rajattu aikuisten ohjaamiin oppimisleikkeihin. Vapaata leikkiä ja sen kautta opittavia sosiaalisia taitoja ei suunnitelmassa mainita sanallakaan, opintopäällikkö jatkaa.

Tämänhetkinen varhaiskasvatuksen opetussuunnitelma Virossa on uutta suunnitelmaa vapaampi ja lapsikeskeisempi.
Tämänhetkinen varhaiskasvatuksen opetussuunnitelma Virossa on uutta suunnitelmaa vapaampi ja lapsikeskeisempi.Stanislav Moškov

Neudorfin mielestä suunnitelma on pahasti ajastaan jäljessä.

– Sitä lukiessa tuntuu, kuin palaisi neuvostoaikaan. Silloin varhaiskasvatuksessa vallitsi samanlainen opettajalähtöinen systeemi.

Muutos on Neudorfin mukaan suuri verrattuna nykyisessä opetussuunnitelmassa painotettuun lapsikeskeiseen, vapaampaan oppimiskäsitykseen.

Suunnitelma korostaa virolaisuutta – ja unohtaa kansainvälisyyden

Mustamäen kaupunginosassa sijaitseva Tammetõrun päiväkoti on kaksikielinen. Kahdestatoista ryhmästä kuusi on venäjänkielisiä, kuusi vironkielisiä.

Päiväkodin yli 200 lapsen joukossa on myös lapsia, joiden toinen äidinkieli on esimerkiksi englanti.

Kaksikieliset päiväkodit ovat Virossa melko tavallisia, sillä noin kolmannes maan asukkaista puhuu äidinkielenään venäjää.

Evelyn Neudorf on nähnyt työssään, että päiväkoti-ikäiset oppivat helposti kaksi kieltä. Häntä ihmetyttääkin uudesta opetussuunnitelmasta välittyvä kritiikki kaksi- ja monikielisiä perheitä kohtaan.

Lastentarhanopettaja Birgitta Tints lukee satua Tammetõrun päiväkodin lapsille. Johannes ja Karin kuuntelevat.
Lastentarhanopettaja Birgitta Tints lukee satua Tammetõrun päiväkodin Muurahaisten ryhmälle. Johannes ja Karin kuuntelevat.Stanislav Moškov

– Uusi opetussuunnitelma korostaa voimakkaasti Viron kulttuurin ja kielen oppimista, mikä on tietenkin hyvä asia. Totta kai haluamme opettaa lapsille virolaista tapakulttuuria ja viettää kansallisia juhlapäiviä, Neudorf sanoo.

– Mutta olisi hyvä opetella avoimeksi ja suvaitsevaiseksi myös toisia kieliä ja kulttuureja kohtaan, hän lisää.

Suunnitelmassa sanotaan muun muassa, että vieraskielisille lapsille "on tärkeää esitellä virolaisen kulttuurin tunnuksia ja valtiollisia symboleita, tunnettuja henkilöitä ja asianmukaista käyttäytymistä, esimerkiksi, että kansallishymnin aikana noustaan seisomaan."

Toisessa kohdassa puolestaan sanotaan, että "lasten leikkiminen ja oppiminen on tuloksellisinta viroa äidinkielenään puhuvan opettajan ja avustajan tehdessä yhteistyötä."

Evelyn Neudorf ihmettelee, miksi uutta opetussuunnitelmaa laatimaan ei kutsuttu yhtäkään varhaiskasvatuksen asiantuntijaa.
Evelyn Neudorf ihmettelee, miksi uutta opetussuunnitelmaa laatimaan ei kutsuttu yhtäkään varhaiskasvatuksen asiantuntijaa.Stanislav Moškov

Opetussuunnitelman mukaan lapsen tulisi kuulla huoliteltua viron kieltä eri ikäisten miesten ja naisten puhumana myös vapaa-ajallaan.

Neudorf ihmettelee, onko viron kielen ja virolaisuuden tultava varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmassa läpi näin voimakkaasti.

– Kansainvälistyvässä maailmassa olisi tärkeää painottaa myös monikulttuurisuutta. Jokaisen lapsen pitäisi taustastaan riippumatta saada tuntea, että hänen kieltään ja kulttuuriaan arvostetaan.

Suunnitelmasta puuttuvat lähdeviitteet

Koulutusalan ammattilaisten mukaan uudessa opetussuunnitelmassa on myös tieteellisiä puutteita.

Tallinnan yliopiston kasvatustieteellisen instituutin johtaja Tiia Õun kertoo, että suunnitelmassa viitataan useisiin ilmiöihin ikään kuin tutkittuina tosiasioina. Tutkimuksiin ei kuitenkaan ole lähdeviitteitä.

– Esimerkiksi väitteet monikielisten lasten kielellisistä ongelmista tai tyttöjen ja poikien aivolohkojen eroista vaatisivat tuekseen tuoreita ja päteviä tutkimuksia, samoin väite, jonka mukaan roolileikit ovat lapsille vahingollisia ja lisäävät väkivaltaista käytöstä, Õun sanoo.

Hän mukaansa ainakaan Tallinnan yliopiston tutkijat eivät allekirjoita kyseisiä väitteitä.

Tieteellisen läpinäkymättömyyden lisäksi Õun pitää uuden opetussuunnitelman suurimpina ongelmina yhtenäisen opetuskäsityksen puuttumista ja lastentarhanopettajien vapauden rajoittamista.

– Lastentarhanopettajat kokevat, että uusi opetussuunnitelma väheksyy heidän ammattitaitoaan, kertoo Tallinnan yliopiston kasvatustieteellisen instituutin johtaja Tiia Õun.
– Lastentarhanopettajat kokevat, että uusi opetussuunnitelma väheksyy heidän ammattitaitoaan, kertoo Tallinnan yliopiston kasvatustieteellisen instituutin johtaja Tiia Õun.Stanislav Moškov

Asiantuntijoiden laatima aiempi suunnitelma hylättiin

Vuosi sitten Viron opetus- ja tiedeministeriö kokosi varhaiskasvatuksen asiantuntijoista koostuvan työryhmän, jonka tarkoituksena oli parannella voimassa olevaa varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmaa ja tehdä siihen pieniä muutoksia.

Ryhmässä oli mukana myös Evelyn Neudorf.

Yllätys oli suuri, kun lokakuussa ministeriö julkaisikin kokonaan uuden suunnitelman, joka ei perustunut aiemman työryhmän tekemään pohjatyöhön.

– Vaikka ministeriössä väitetään toisin, meidän työmme tuloksia ei ole uudessa suunnitelmassa nähtävillä, Neudorf kertoo.

Uuden suunnitelman julkaisun jälkeen Facebookiin perustettiin "Vetäkää takaisin uusi varhaiskasvatuksen opetussuunnitelma" (siirryt toiseen palveluun) -niminen ryhmä, jossa on yli 1 700 jäsentä.

Opetussuunnitelman työversion takaisin vetäminen ei kuitenkaan ole enää lain mukaan mahdollista.

Tammetõrun päiväkodissa on yli 200 lasta. Lauri (edessä), Jack, Lennart ja muut Siilit-ryhmän lapset ovat 2–4-vuotiaita.
Tammetõrun päiväkodissa on yli 200 lasta. Lauri (edessä), Jack, Lennart ja muut Siilit-ryhmän lapset ovat 2–4-vuotiaita.Stanislav Moškov

Opetusministeri: työversio on vasta luonnos

Viron opetus- ja tiedeministeriö on puolustautunut kritiikkiä vastaan sanomalla, että työversio on vasta luonnos, johon on vielä mahdollista tehdä muutoksia.

Opetus- ja tiedeministeri Mailis Reps kommentoi keskiviikkona Viron yleisradiolle ERR:lle (siirryt toiseen palveluun), että voi mennä vielä kaksikin vuotta ennen kuin lopullinen varhaiskasvatuksen opetussuunnitelma valmistuu.

Hän totesi myös, ettei ole itse ehtinyt vielä tutustua uuteen opetussuunnitelman työversioon.

– On olemassa erilaisia työryhmiä ja erilaisia työversioita. Mikään versio ei ole vielä saavuttanut ministeritasoa. Mitään direktiiviä, asetusta tai hallituksen päätöstä ei ole vielä tehty, hän sanoi.

Ministerin kommentteja ruoditaan parhaillaan uutta opetussuunnitelmaa kritisoivassa Facebook-ryhmässä. Siellä ihmetellään, miksi työversion liitteenä on ministerin kirjoittama saatekirje, jos kerran ministeri ei ole tutustunut suunnitelmaan.

Tällä viikolla varhaiskasvatuksen asiantuntijat kokoontuivat Tallinnaan päättämään muutosvaatimuksista, jotka he aikovat esittää opetus- ja tiedeministeriölle uuteen opetussuunnitelmaan liittyen.

Opetus- ja tiedeministeriö on ilmoittanut, että suunnitelmaa voi kommentoida lokakuun ajan.

Lue lisää:

Päiväkoteihin syksyllä yhteinen opetussuunnitelma: lisää musiikkia, kuvataidetta ja liikuntaa lapsille

"Eläköön feminiiniset pojat, machotytöt ja kaikki siltä väliltä" – koulut purkavat nyt vanhoja sukupuolirooleja, eikä se miellytä aivan kaikkia

Lue seuraavaksi