Raisio suunnittelee peruskoulujensa perusteellista mylläystä – Vaisaaren yläkoulu jaettaisiin kahtia

Raision sivistyslautakunta hyväksyi keskiviikkona sivistyskeskuksen palveluverkkoselvityksen, jolla kouluja uudistetaan.

peruskoulu
Läheltä
Yle

Raisio suunnittelee Vaisaaren yläkoulunsa jakamista kahteen erilliseen yhtenäiskouluyksikköön.

Raision sivistyslautakunta hyväksyi keskiviikkona sivistyskeskuksen palveluverkkoselvityksen. Selvityksessä kouluja ei lakkauteta, vaan kouluja remontoitaisiin tai laajennettaisiin yhtenäiskouluiksi ja myös varhaiskasvatuksen käyttöön.

Raision perusopetuksen oppilasmäärä oli tänä syksynä noin 2200

Yläkouluja tulisi suunnitelman mukaan kaksi yhtenäiskoulumallilla, sanoo Raision sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus.

– Raisiossa on tällä hetkellä yläkoulussa oppilaita noin 700. Kun suunnitelmassa lähdetään jakamaan yläkoululaisia kahdelle alueelle, niin puhutaan noin 350 oppilasmäärän yläkouluista. Tähän lisätään sitten 5. ja 6. luokkalaiset yhtenäiskoulumallilla, niin oppilasmäärä tietenkin kasvaa. Ainakin toisen yläkoulun osalta olisi tarkoitus toteuttaa yhtenäiskoulu.

Vaisaaren haasteeksi on palveluverkkoselvityksessä mainittu oppilaskontaktin säilyminen isossa koulussa, jossa ei ole varsinaisia luokanopettajia vaan aineopettajia. Vaisaaressa tämä on näkynyt oppilaiden poissaoloina. Lehmuksen mukaan uudistusten tavoitteena onkin parantaa yhteyttä oppilaisiin ja parantaa muun muassa opetuksen laatua.

– Kyllä tämä ongelma on tunnistettu ja tällä muutoksella pyritään vastaamaan siihen haasteeseen. Uudistus pyrkii madaltamaan kynnyksiä eri koulutaipaleiden välillä, koska nyt yhteyshaasteet kumuloituvat yläkouluun ja henkilökunta on haasteellisessa tilanteessa.

Kaupunginhallitukseen asia etenee marraskuussa

Lopullinen aluejako on tekemättä. Palveluverkkoselvityksessä ehdotetaan vain Vaisaaren yläkoulun remontoimista ja tarvittaessa laajentamista yhtenäiskoulukäyttöön. Toisestä yläkoulusta ei ole tehty varsinaisia päätöksiä.

– Nyt suunnitellaan pohjaratkaisua ja rakennemallia. Sitten kun päätökset on tehty ja pääsemme käytännönsuunnittelun tasolle, niin lähdemme hahmottelemaan miten alueet muodostuvat.

Yläkoulusuunnitelman lisäksi esiopetus siirrettäisiin palveluverkkosuunnitelmassa kouluihin.

– Meillä on jo puolet esikoululaisista koulujen tiloissa. Kouluissa on tilaa esikoululaisille ja niitä tehdään uudistuksessa lisää. Näin pystytään tehostamaan alakoulujen tilankäyttöä. Varhaiskasvatuksessa taas meillä on tilantarvetta ja esiopetuksen siirtäminen koulurakennuksiin helpottaa tätä tilannetta.

Tulevien peruskorjausten yhteenlaskettu määräraha on noin 30 miljoonaa euroa.

Uudistus on tarkoitus toteuttaa vaiheittain 2020–2030 lukujen aikana. Selvitys tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn marraskuussa.

– Tavoitteena meillä on, että asia etenee valtuustoon vielä tänä vuonna. Jos päätöksiä saadaan, niin uudistustyö voidaan aloittaa heti ensi vuonna, sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus sanoo.