Tervolassa esitetään veronkorotusta – puoli prosenttiyksikköä toisi 200 000 euroa kunnan kassaan

Tervolan talous on viime vuosina kiristynyt huomattavasti.

kunnat
Tervolan kunnantalo
Tervolassa poliitikot saavat pöydälle esityksen kunnallisveron korottamisesta.Risto Koskinen / Yle

Tervolassa esitetään korotusta tuloveroprosenttiin. Esityksen mukaan veroprosentti nousisi puolella prosenttiyksiköllä tasan kahteenkymmeneen.

Korotustarvetta perusteellaan kunnan talouden huomattavalla kiristymisellä, mikä johtuu muun muassa valtion säästöistä ja palvelutarpeiden kasvusta. Lisäksi kunnanvaltuuston kesällä hyväksymät konserniyhtiöiden lainajärjestelyt pienentävät kunnan korkotuottoja.

Korotus toisi kunnan kassaan 200 000 euroa.

Kiinteistöveroja esitetään pidettäväksi ennallaan, vaikka niiden tuotto on vähentynyt. Kiinteistöverotuoton suunta on laskeva, koska ikäalennukset laskevat kiinteistöjen verotusarvoja ja rakentamistahti kunnassa on ollut rauhallinen.

Kunnanhallitus käsittelee veroprosentteja maanantaina, lopullisesti niistä päättää kunnanvaltuusto.

Talousarvion valmistelussa kunnallisveron tuotoksi on arvioitu 8 270 000 euroa, mikä perustuu 20,0 veroprosenttiin.