Onko jumppasali reilu vaihtoehto, jos ei ole varaa 30 euron lasketteluretkeen? Kantelut koulujen maksullisista teemapäivistä saivat ratkaisun

Rehtori nosti esiin kysymyksen, saako mikään tapahtuma enää olla jatkossa maksullinen.

koulut
Poika liikuntatunnilla.
Kaikkien pitää päästä mukaan, vaikka ei olisi varaa, mutta pitääkö kaiken silloin olla maksutonta? Tämä oli pahin skenaario erään rehtorin vastauksessa kanteluun. Toni Pitkänen / Yle

Onko reilua, että rahasta riippuen voi lähteä teemapäivänä lasketteluretkelle tai jäädä koulun liikuntasaliin?

Mutta entäpä se, että koko luokkaretki perutaan, kun yksi vanhempi panee hanttiin?

Oikeusasiamies sai vuonna 2018 useampia kanteluita vanhemmilta, joissa arvosteltiin koulujen maksullisia retki- ja teemapäiviä. Kanteluissa vedottiin perustuslakiin, jonka mukaan perusopetuksen kuuluu olla maksutonta kaikille.

Ratkaisu tuli: maksua ei voi periä

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen vastaus on, että jokaisen on voitava osallistua (siirryt toiseen palveluun), sillä perusopetus on laissa taattu kaikille maksuttomaksi oikeudeksi.

Tällöin siis myös koulun ulkopuolella tapahtuvan opetuksen tulee olla maksutonta. Maksua ei voi periä, koska se on lainvastaista. Järjestäjällä eli kunnalla täytyy olla varaa sen toteuttamiseen, oli kyseessä sitten pieni tai suuri summa.

Mutta halutessaan vanhemmat tai oppilaat voivat kerätä lisärahaa esimerkiksi varainkeruulla. Sen täytyy olla täysin vapaaehtoista ja tuotot on käytettävä kaikkien oppilaiden hyväksi. Ketään vanhempaa tai oppilasta ei voi pakottaa osallistumaan, mutta kaikkien oppilaiden on silti voitava osallistua tasa-arvoisesti. Kaikilla oppilailla tulee olla oikeus päästä kyytiin.

Kyse on siis myös tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta luokan oppilaiden kesken.

Pölösen ratkaisun mukaan kunnilla on ollut kirjavia käytäntöjä asiassa, mutta ratkaisu on yksiselitteinen: opetus on oppilaalle maksutonta, aina.

Eri asia on sitten koulun ulkopuolella tapahtuvat retket, joiden järjestäjänä koulu ei ole, vaan vaikkapa esimerkiksi vanhempainyhdistys.

Mutta onko vaikkapa luokkaretki huvipuistoon tai Helsinkiin opetusta? Tähän vedottiin yhden koulun vastatessa erään vanhemman tekemään kanteluun. Ratkaisun perusteella on, koska se tapahtuu koulupäivän aikana ja koulun aloitteesta.

Maksullinen ja maksuton ongelma

Ongelmalliseksi apulaisoikeusasiamies nimesi maksuttomat ja maksulliset vaihtoehdot.

Tällainen oli esimerkiksi kantelu tapauksesta, jossa koulun liikuntapäivänä pääsi 30 euroa maksamalla laskettelemaan tai ratsastamaan. Maksuton vaihtoehto oli liikunta koululla. Kahden euron kyytimaksulla pääsi pilkille, luistelemaan tai hiihtämään.

Koulun rehtori vastasi selvityksessään kanteluun, että koulu on kohdellut oppilaita tasa-arvoisesti, koska tarjolla oli myös maksuton vaihtoehto.

Rehtori tosin toivoi asiaan selkeämpää linjausta Opetushallitukselta, joka antaisi kouluille niin selkeät ohjeet, ettei olisi mitään tulkinnanvaraa siitä, riittääkö jos tarjolla on maksuton vaihtoehto, vai pitääkö kaiken olla maksutonta kaikille oppilaille. Rehtori näki, että jos mikään ei saa maksaa mitään, jää opetussuunnitelmasta ”pahimmissa tapauksessa tällaiset oppilaita kiinnostavat ja mieleen jäävät ja motivoivat koulupäivät" kokonaan pois.

Tapauksessa apulaisoikeusasiamies Pölönen totesi pitävänsä ongelmallisena sitä, että maksulliset vaihtoehdot mahdollistetaan pelkästään sillä, että tarjotaan maksuton vaihtoehto. Pölönen näki asian ongelmaksi kunnan ja "osin myös Opetushallituksen" osalta.

Kyse on tasa-arvosta. Pölönen katsoi, että teemapäivän maksullinen ja maksuton vaihtoehto on ongelmallinen, koska se tavallaan jakaa oppilaat niihin, joilla on varaa osallistua ja niihin, joilla ei varaa ole.

– Kunnilla opetuksen järjestäjänä on velvollisuus olla luomatta käytäntöjä, jotka voivat tosiasiallisesti lisätä lasten epätasa-arvoa, Pölönen toteaa.

Pölönen lähetti vastauksensa kunnan ja koulun ohella myös Opetushallitukselle ja kulttuuri- ja opetusministeriölle “tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten”.

Kantelut ja niiden ratkaisut löytyvät oikeusasiamiehen tiedotteen yhteydestä. Niissä on myös koulun sekä kunnan antamat selvitykset kantelun ratkaisua varten.

Koko luokkaretki peruttiin

Yhdessä tapauksessa kantelijan mukaan opettajilta tuli Wilma-viestillä tieto, että ”suunnitelmissa oli” rinnakkaisluokkien yhteinen luokkaretki Helsinkiin. Tarkoitus oli kierrellä kaupungilla, käydä museossa ja lisäksi aktiviteetissa sisätiloissa. Hinta ilman ruokailuja olisi noin 30–35 euroa. Matkat sisältyivät hintaan. Vanhempi kyseli maksusta ja sai vastauksen Wilmassa:

”Hei! Ymmärrän huolesi. Kysyin asiaa rehtorilta ja kollegoilta. Valitettavasti kaikki luokat joutuvat turvautumaan vanhempien apuun luokkaretkien ja leirikoulujen rahoittamiseksi. Kaupunki ei enää vuosiin ole antanut varoja retkien toteuttamiseen, joten varat on pitänyt pyytää vanhemmilta. Toki vanhemmat voivat järjestää varainkeruutalkoita, mutta opettaja ei voi osallistua varainkeruuseen. Meillä on siis vaihtoehtona vanhempien organisoima varainkeruu tai maksaa matka itse. Periaatteellisella tasolla peruskoulun tulisi tietenkin olla ilmainen, mutta käytännössä ilman vanhempien omaa rahoitusta emme pääse retkille.”

lapset Tykkimäellä karusellissa
Perusopetuksen tulee olla kaikille maksutonta, sanoo laki. Mutta onko luokkaretki opetusta? Yle / Antti Kolppo

Kantelun tehneen vanhemman mukaan Wilma-viestien vaihto jatkui, mutta hänen viimeiseen viestiinsä ei vastattu ja retki oli sittemmin kantelijan mukaan peruttu ”rangaistuksenomaisesti” koko luokan osalta.

Rehtori vastasi koulun toimineen retkiä ja tapahtumapäiviä suunnitellessaan oman opetussuunnitelmansa ja Opetushallituksen ohjeistamalla tavalla.

Vastauksessaan luokkaretkikanteluun rehtori mainitsi, että luokkaretket huvipuistoihin tai muihin kohteisiin eivät sinällään sisällä opetusta.

Apulaisoikeusasiamies Pölösen vastaus oli, että kaupungin perusopetuksen tapa retken järjestämiseen jää osin tulkinnanvaraiseksi. Pölönen päätti, ettei ole aiheellista tutkia tapausta enempää.

Pölönen kuitenkin huomauttaa pitävänsä “hyvin ongelmallisena”, jos koulun aloitteesta järjestetään retkiä kouluaikana ja osana koulua, mutta joissa jo lähtökohtaisesti perheiden oletetaan itse maksavan kustannukset joko osin tai kokonaan. Tämä lienee kai eräänlainen vastaus rehtorin vastaukseen, jonka mukaan luokkaretket huvipuistoihin tai muualle eivät olisi verrattavissa opetukseen.

Juttua korjattu tiistaina 29.10.2019. Poistettu kohta maksuttomia luokkaretkiä ei kielletä ja täsmennetty tilalle, että koulun opetuksen tulee olla kaikille oppilaille maksutonta. Rahaa voidaan toki kerätä vapaaehtoisella varainkeruulla, mutta sen täytyy olla vapaaehtoista.