Hyppää sisältöön

Suomen edustalla käyty Itämeren suurin meritaistelu ei ollutkaan niin hirmuinen – yli 200 vuoden jälkeen selvisi, että aluksia tuhoutui puolet luultua vähemmän

Venäläislaivaston tappiot vuonna 1790 käydyssä meritaistelussa ovat osoittautumassa oletettua vähäisemmiksi.

Meriarkeologien kuvaamaa kalaverkkoa hylkyyn kietoutuneena. Kuva: Museovirasto

Kotkan edustalla heinäkuussa vuonna 1790 käydystä Ruotsinsalmen toisesta meritaistelusta on saatu uutta tutkimustietoa.

Viimeisimpien, venäläiseen arkistomateriaaliin perustuvan tutkimuksen valossa venäläislaivaston taistelussa kokemat tappiot ovat osoittautumassa aiempia arvioita vähäisemmiksi.Venäjän hyökkäysarmeijan oletettiin menettäneen taistelussa jopa 150 alusta, mutta uusimpien tietojen mukaan menetettyjä aluksia olisi ollut enintään noin 80.

Ruotsinsalmen toista meritaistelua pidetään Itämeren suurimpana meritaisteluna kautta aikojen. Kaikkiaan taisteluun osallistui satoja aluksia ja yhteensä vajaat 30 000 sotilasta.taas

Ruotsalaiset arvioivat taistelujen jälkeen venäläisten tappioiksi Ruotsinsalmen toisessa meritaistelussa ainoastaan 55 alusta, joihin lukeutuivat sekä uponneet että valloitetut alukset.

Omiksi tappioikseen ruotsalaiset ovat kirjanneet ainoastaan viisi alusta.

– Ruotsalaiset ottivat vielä seuraavan kuukauden aikana haltuunsa lähivesiltä ja saaristosta useita venäläisiä aluksia, kertoo "Kadonnut Ruotsinsalmi" -tutkimushankkeen hanketutkija Markus Lepola.

Viistokaikuluotaimen piirtämä kuva mahdollisesta venäläisestä aluksesta. Kuva: Marcus Lepola

Pakoalukset pirstaleina

Ruotsinsalmen taistelujen hylkyjä on tutkittu järjestelmällisesti 1960-luvulta lähtien. Sukellusten ja vedenalaisten kuvausten avulla saatuja tietoja täydennetään jatkuvasti arkistotutkimuksilla.

Viime viikolla Kotkan Kuutsalon saaren ja Vassaaren välisestä kapeikosta löydettiin noin 20 metriä pitkä, oletettavasti venäläisen tykkisluupin hylky. Edelliset kaksi hylkyä löydettiin Kotkan edustalta alkukesästä.

Venäläisten taistelussa menettämien alusten määrä saattaa Lepolan mukaan olla suurempi, sillä pienimpiä aluksia ei välttämättä ole edes huomioitu laskettaessa taistelun tappioita.

– Venäläisten arviota voi sekoittaa myös se, että katastrofiksi luonnehditussa Pietarin kaleerisataman palossa tuhoutui noin 70 kaleeria kuusi vuotta Ruotsinsalmen toisen taistelun jälkeen.

Ruotsinsalmen meritaistelujen hylyistä on tunnistettu kolme, mutta reilu parikymmentä hylkyä ovat Lepolan mukaan rakenteiltaan sellaisia, että niiden voidaan olettaa olevan Ruotsinsalmen taistelun sota-aluksia.

– Kotkan edustalla on hyvin pieniä osia eri aluksista, joten hylkyjen kokonaismäärän arviot tarkentuvat tutkimusten edetessä.

Etenkin Lehmäsaaren lähistöllä on runsaasti Ruotsinsalmen meritaistelujen aikaista hylkypuuta. Kuva: Hylyt.net

Totuus ja tieto

Suomen meriarkeologisen seura ry:n puheenjohtaja Markku Luoto ei ole yllättynyt siitä, että Ruotsinsalmen toisen meritaistelun hylkyjen määrä on tarkentunut tutkimusten edetessä. Myös hän muistuttaa, että Venäjän laivaston alusmäärä ei ollut alunperinkään tarkka, kun taas Ruotsin laivastossa kirjattiin ylös jopa pienimmät tykkijollat.

Venäläisten laivaston tappiolukujen mahdollinen pienentyminen ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että Ruotsin laivasto selviytyi taistelusta voittajana.

– Ruotsinsalmen toinen taistelu oli todella suuri meritaistelu, joten tutkimusmateriaalia riittää varmasti pitkälle tulevaisuuteen.

Luoto muistuttaa, että tutkimustyössä "totuus" on aina sidoksissa saatavilla olevaan tietoon.

– Kymmenen vuoden kuluttua meillä on varmasti kosolti uutta tietoa Ruotsinsalmen meritaisteluista.

Kuva: Antti-Jussi Korhonen

Taistelun uusinta

Alfred Kordelinin säätiö on rahoittanut kaksivuotista "Kadonnut Ruotsinsalmi" -hanketta tänä vuonna 150 000 eurolla. Hankkeella kartoitetaan Ruotsinsalmen taistelujen merenalaista kulttuuriperintöä ja Ruotsinsalmen ja Kotkan kaupungin syntyvaiheiden toimintaympäristöä.

Kotkan merikeskus Vellamossa avautuu ensi vuoden toukokuussa Ruotsinsalmen meritaisteluja, hylkyjä ja merilinnoituksia esittelevä näyttely, jonka tuottajina ovat Suomen merimuseon lisäksi Suomen kansallismuseo ja Kotkan kaupunki.

Osana näyttelyä on moniääninen, 3D-tekniikalla toteutettu visuaalinen esitys, jonka avulla yleisö pääsee seuraamaan Ruotsinsalmen toista meritaistelua.

– Nykyisillä mallinnuksilla pystymme esittämään, miten taistelu alkoi ja eteni, Lepola kertoo.

Esityksessä on huomioitu jopa taistelun aikaiset sääolosuhteet.

– Kieltämättä oli hieman haastavaa selvittää, minkälaisia aaltojen liikkeet olivat reilu parisataa vuotta sitten.

Ruotsinsalmen toisen taistelun vuosipäivä on Suomen merivoimien vuosipäivä.

.
.