Hyppää sisältöön

Viron opetusministeriö pitää monikielisiä perheitä ongelmana, Suomen päiväkodeissa ollaan eri mieltä: "Se on etuoikeus"

Suomen opetushallitus pitää vaihtelevia kieli- ja kulttuuritaustoja rikastuttavina.

Suomessa kannustetaan oman äidinkielen osaamiseen. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Viron opetusministeriö valmistelee varhaiskasvatukseen uutta opetussuunnitelmaa, jossa perheiden monikielisyys nähdään ongelmana lapsen kielen kehitykselle. Suunnitelma on pöyristyttänyt opetusalan ammattilaisia Virossa.

Opetussuunnitelman työversio korostaa viron kielen ja virolaisuuden merkitystä päiväkodeissa. Lasten pitäisi opetussuunnitelman mukaan kuulla huoliteltua viron kieltä myös vapaa-ajallaan. Suunnitelma painottaa tyttöjen ja poikien välisiä eroja ja opettajien ohjaamia leikkejä.

Suomessa monikielisyyteen ja eri kulttuureihin suhtaudutaan toisin. Opetushallituksen laatimien varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden mukaan lasten vaihtelevat kieli- ja kulttuuritaustat rikastuttavat yhteisöä. (siirryt toiseen palveluun)

Monista kielistä on hyötyä

Monissa Helsingin päiväkodeissa monikielisyys on arkea. Esimerkiksi Kannelmäen Pelimannin ja Meri-Rastilan päiväkodeissa noin 60 prosentilla lapsista on erilainen kieli- ja kulttuuritausta.

Pelimannin päiväkodin johtaja Soile Oleanderin mukaan monikulttuurisesta ympäristöstä on lapsille hyötyä, koska maailma on muuttumassa yhä moninaisemmaksi.

– On hyvä oppia elämään monikielisessä ympäristöstä jo pienestä pitäen. Se on etuoikeus, Oleander sanoo.

Monikulttuurisissa päiväkodeissa lapset tutustuvat toistensa kotitaustoihin. Esimerkiksi Meri-Rastilan päiväkodissa kaikki lapset viettävät itsenäisyyspäivää, joulua ja pääsiäistä mutta myös muiden kulttuurien juhlia.

Äidinkieli ja suomi eivät ole ristiriidassa

Osa lapsista puhuu päiväkotiin tullessaan hyvin suomea tai muita kotimaisia kieliä, osa ei juuri lainkaan. Suomen kieltä opetetaan Pelimannin ja Meri-Rastilan päiväkodeissa kuvakorttien, laulujen ja tarinoiden avulla.

– Panostus suomen kieleen on tosi tärkeää, jotta lapset pärjäävät koulussa, sanoo varhaiskasvatuksen opettaja Sari Ertama Meri-Rastilan päiväkodista.

Suomessa ei ajatella, että oman äidinkielen puhuminen ja suomen oppiminen olisivat ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi Meri-Rastilan päiväkodissa lapset voivat puhua omaa kieltään vapaissa leikeissä, ja heille opetetaan esimerkiksi tervehdyksiä toistensa kielillä.

– Opetuksessa ryhmät jaetaan niin, että samaa kieltä puhuvat ovat eri ryhmissä, varhaiskasvatuksen Ertama sanoo.

Pelimannin päiväkodin Oleanderin mukaan osa vieraskielisistä vanhemmista ajattelee, että lapsille pitäisi puhua myös kotona suomea, vaikka kielitaito olisi heikkoa. Heitä kuitenkin kannustetaan käyttämään omaa äidinkieltä kotona. Äidinkieli turvaa yhteyden omaan kulttuuriin ja lähimmäisiin.

– Äidinkieli on kaikki kaikessa. On oltava yksi vahva kieli, johon muiden kielten oppiminen pohjaa, Oleander sanoo.

Lue myös:

.
.