1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. budjetit

Yli 20 vuotta vanha virhe pelasti rahapulassa olleen Kotkan budjetin: "Korjaus ei saa johtaa harhaan"

Kotkan kaupungin on jatkossakin etsittävä säästöjä.

budjetit
Autoja kadulla.
Kuva Kotkan keskustasta.Petri Lassheikki / Yle

Kotkan kaupunki on saamassa aikaan niukasti ylijäämäisen talousarvion ensi vuodelle.

Kaupunginjohtaja Esa Sirviö julkaisi budjettiesityksensä tänään. Se on 146 000 euroa ylijäämäinen.

Veroja ei tarvitse korottaa, joten veroprosentti säilyisi nykyisellään ja olisi ensi vuonna 21,5 prosenttia. Lisäksi kaupungin palvelut pystytään ensi vuonna järjestämään nykyisellä tasolla.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Kotkan taloustilanne olisi erityisen hyvä. Esimerkiksi verotuloennusteet pettivät toista vuotta peräkkäin. Kaikkia kuntia koskenut epävarmuus on johtunut muun muassa verotulorekisterin ongelmista ja verokorttiuudistuksesta.

Vuosien saatossa kertynyttä alijäämää Kotkalla on tällä hetkellä 6,2 miljoonaa euroa. Tältä vuodelta alijäämää olisi kertymässä noin 11 miljoonaa euroa lisää.

90-luvulla tehty virhe korjataan

Kaupungin onneksi koituu vuosikymmeniä sitten tehty kirjausvirhe.

Kaupungin omistaman energiayhtiön Kotkan Energian osakkeiden arvoon tehdään 15,2 miljoonan euron oikaisukirjaus. Syksyn aikana ilmennyt kirjausvirhe kaupungin taseessa on tapahtunut jo 1990-luvulla. Se on korjattava seuraavaan tilinpäätökseen.

Taseen oikaisu aiheuttaa sen, että taseeseen kertynyt alijäämä pienenee merkittävästi. Vuosien saatossa kertynyttä alijäämää jää katettavaksi 1,9 miljoonaa euroa.

– Tämä korjaus ei saa johtaa harhaan niin, että talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimet nähtäisiin tarpeettomia. Tekninen korjaus ei tuo kaupungille raha- tai kassavirtaa, Sirviö sanoo.

Kaupunginjohtajan mukaan taloutta joudutaan tasapainottamaan myös jatkossa.

– Edessä voi olla kovia päätöksiä, Sirviö sanoo. Hänen tuntumansa on, että ensi vuonna joudutaan etsimään rakenteellisia säästöjä.

Maretariumin myynti harkintaan

Sirviön talousarvioesitykseen sisältyy useita toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi.

– Vähemmän isoja, mutta pieniä toimenpiteitä sitten enemmän. Esitän esimerkiksi organisaatiorakenteeseen sellaista muutosta, että elinvoimalautakunta lakkautetaan, Sirviö sanoo.

Talouden tasapainottamiseksi tänä vuonna perustettu ohjausryhmä on hyväksynyt talousarvioesityksen valmistelun osaksi muitakin toimenpiteitä.

Niitä ovat esimerkiksi teknisen toimialan yhtiöittäminen ja kulttuuriyhtiöiden yhdistäminen ainakin hallinnon osalta. Lisäksi lukioon pääsemistä voitaisiin tiukentaa ja akvaariotalo Maretariumin myyntiä voitaisiin harkita, mikäli toiminnalle löytyisi järkevä jatkaja.

Nämä toimenpiteet on hyväksytty osaksi talousarvion valmistelua puolueryhmien enemmistön tuella. Kaupunginhallitus käsittelee esitystä ensimmäisen kerran tänään.

Töitä biojalostamon eteen

Kotka on suitsinut myös investointejaan. Listaa investoinneista on karsittu siten, että seuraavan viiden vuoden investoinnit jäisivät alle 100 miljoonan euron.

Ensi vuodeksi Sirviö esittää noin 23 miljoonan euron investointeja.

– Suurin investointi liittyy Mussalon satamaan ja satama-alueen täyttöön niin, että mahdollistamme infran ja olosuhteet sille, että UPM voi hyvillä mielin päättää biojalostamon sijoittumisesta satamaan. Muut investoinnit ovat euromääriltään pienempiä.

Lue seuraavaksi