1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. laitoshuolto

Kaupunki päästi varakkaat vanhukset köyhempien ohi hoivakotijonossa Haminassa – selitys: "En muista asiaa"

Aluehallintovirasto ei pitänyt mahdollisuutta saada hoivapaikka nopeammin maksukyvyn perusteella kaikilta osin lainmukaisena.

Aluehallintoviraston mukaan asumispaikan järjestämisen tulee perustua henkilön avun ja tuen tarpeeseen, eikä hänen varallisuuteensa. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Hyvätuloiset vanhukset ovat päässeet yksityisiin hoivakoteihin pienempituloisten vanhusten ohi Haminassa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto sai kaksi vuotta sitten ilmoituksen, jonka mukaan kaupungin hallinnoimassa palvelupaikkajonossa ohitettiin toistuvasti.

Haminan hyvinvointilautakunnan antamasta lausunnosta kävi ilmi, että yksityisiin hoivakoteihin ostopalveluna tai palvelusetelillä sijoitettavat hyvätuloiset asiakkaat ovat voineet päästä pidempään hoivapaikkaa odottaneiden, pienituloisten asiakkaiden ohi.

Asiaa perusteltiin sillä, että pienituloisten asiakkaiden maksukyky ei välttämättä riitä yksityisiin hoivakoteihin. Haminan kaupunki teki lausunnon mukaan tarvittaessa harkinnan asiakasmaksuihin, jotta mahdollisimman monella vanhuksella oli mahdollisuus päästä myös yksityisiin hoivakoteihin.

Haminan kaupungin entinen vanhuspalvelujohtaja Sanna Niskanen ei kommentoi, miksi vanhusten tulot Haminan kaupungin aikana vaikuttivat hoivapaikan saamiseen.

– En pysty kommentoimaan, koska ole itse nähnyt Avin päätöstä. En enää edes muista asiaa. En ole ollut vuoteen töissä siellä.

Vuoden alusta Haminan hoivakotipalveluja on hallinnoinut Kymenlaakson sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Kymsote, jossa varallisuus ei palvelupäällikkö Mervi Takalan mukaan vaikuta hoivapaikan saamiseen.

– Maksukyky ei ole hoivapaikan saamisen peruste, vaan sen määrää asiakkaan palveluntarve. Hoivapaikka järjestyy ihan samalla tavalla esimerkiksi inkerinsuomalaisille, joilla ei ole paljon eläkekertymää, Takala sanoo.

Aluehallintovirasto on vaatinut Haminan kaupunkia kiinnittämään huomiota asiaan. Kaupunki sai avilta myös huomautuksen.

Osa maksaa itse

Aluehallintovirasto ei pitänyt Haminan hoivapalvelujen tapaa toimia ja mahdollisuutta saada hoivapaikka nopeammin maksukykyn perusteella kaikilta osin lainmukaisena.

Aluehallintovirasto on vaatinut Haminan kaupunkia kiinnittämään huomiota asiaan. Avin mukaan asumispaikan järjestämisen tulee perustua henkilön avun ja tuen tarpeeseen, eikä hänen varallisuuteensa.

– Hoivakotien asiakasmaksut määräytyvät tulojen perusteella. Kunnan tai kuntayhtymän sijoittamalta asiakkaalta on kuitenkin perittävä samansuuruinen maksu sekä yksityisessä että kunnan omassa hoivakodissa, Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Maria Borg sanoo.

Maria Borgin tiedossa ei ole vastaavia tapauksia muualta Suomesta.

– Maksukykyä ei yleisesti ainakaan mainita hoivapaikan saamisen kriteereissä. Sellaista ei tuoda julkisesti esille, Borg sanoo.

Maria Borgin mukaan maksukyvyn merkitys hoivapaikan saamisessa kuitenkin puhuttaa ihmisiä aika ajoin. Borgin mukaan epäselvyys maksukyvyn merkityksestä voi johtua siitä, että osa vanhuksista maksaa hoivapaikkansa kokonaan itse.

– Kaikki asiakkaat eivät hakeudu hoivakotiin julkisen puolen kautta. Osa varakkaista vanhuksista ei saisi kunnalta hoivakotipaikkaa toimintakykynsä perusteella, joten he haluavat itse maksaa ja hakeutuvat itse hoivakotiin.Se on tietysti vähäisempi määrä asiakkaita, Borg kertoo.

Lakisääteinen jonotusaika ylittyi

Lisäksi Aluehallintovirasto huomautti Haminan kaupunkia siitä, että tehostetun palveluasumisen kriteerit täyttäville vanhuksille ei useissa tapauksissa oltu järjestetty hoivapaikkaa kolmen kuukauden kuluessa päätöksenteosta.

Lain mukaan kunnan on järjestettävä asiakkaalle myönnetyt palvelut viipymättä siten, ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksenteosta.

Avi pyysi Haminalta selvityksen ympärivuorokautiseen palveluun pääsyn odotusajoista vuosilta 2015, 2016 ja 2017. Näinä vuosina Haminassa oli säännöllisesti vanhuksia, joille ei pystytty järjestämään heidän tarvitsemiaan palveluita vanhuspalvelulain edellyttämän ajan kuluessa.

– On ollut kuukausia, jolloin homma on sujunut hyvin, ja kuukausia, jolloin aika on ylitetty, ylitarkastaja Maria Borg kertoo.

Lisäksi Avin mukaan sosiaalihuollon osaaminen oli ollut puutteellista, koska Haminan kaupungin vanhuspalveluissa ei ollut sosiaalityöntekijää. Avin mukaan asiakkaan oikeus saada palvelutarpeensa arvioiduiksi sosiaalihuoltolain mukaisella tavalla ei välttämättä toteutunut.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. (siirryt toiseen palveluun)